ForedragGeorg Metz

Arbejdets myter – den opreklamerede arbejdsomhed

Den opreklamerede arbejdsomhed er en tung arv fra både jøde- og kristendom.

Flidens forbandelse følger vores jordeliv som afbetaling på arvesynden, da Vorherre indstiftede arbejdet på linje med døden.

Ifølge vores inderste moral skal, ifølge Paulus, den ikke have føden, der ikke vil arbejde. Men hvad nu, hvis der ikke er arbejde nok?

Hvordan betaler man så af på vor formoders og forfaders fælles nydelse af den forbudne frugt?

Georg Metz sætter vores arbejdsbegreb, pligtforestillinger og samfundsparadokser under lup.

Varighed: 1 1/2 time (inklusive debat)