ForedragGeorg Metz

Dansk politik – værre eller bedre end sit rygte?

– i historie, medier og derindring

Politik er ikke damte, har Ritt Bjerrregaard engang sagt.

Politik er kort og godt kampen om magten i riget og har siden Jellingestenen været en brutal affære. Folkestyret har siden 1849 forsøgt at civilisere den aldrig ophørende kamp mellem modstridende
interesser.

Danmark i Europa, samt de nye sociale og andre medier har på det senere ikke just hjulpet på civiliseringen, men tværtimod forstærket konfrontationen.

Men der var engang da… Ja, hvordan var det nu det var, når man tænker tilbage, til dengang Krag, Anker og Schlüter regerede, og foredragsholderen var ung mand på Borgen?