ForedragGeorg Metz

Den danske sang

En indgang til den danske identitet

Den danske sangskat tilbyder en forståelse af dansk identitet og historie.

Fra folkeviserne til Benny Andersen.

I foredraget præsenterer Metz et sigende udvalg fra det righoldige udbud.

Men foredragsholderen tilpasser også gerne sit udvalg til belysning af et specielt emne efter aftagerens ønske.

Foredraget holdes gerne i forbindelse med fællessang.

I så fald fordres et velstemt klaver og en god pianist.

Varighed: 2 timer (inklusive pause)