Georg JulinForedrag

Den fjerde alder · planlæg den i din tredje!

georg-julin-bifald

Alt for mange mennesker i Danmark har ikke for alvor har sat sig ind i, hvad sidste del af livet kan være og indebære, og at vi selv i stigende grad har, og får, et ansvar for at forvalte det. Et valg som hver enkelt af os selv skal tage – mens tid er – for hvis ikke vi gør det – er det et fravalg.

Missionen er at oplyse den helt almindelige dansker om det ansvar, som vi selv i stadig højere grad kommer til at tage for de sidste forventelige år af vores liv. Et valg som giver den enkelte en reel mulighed for at påvirke sin livskvalitet. Det kan bl.a. ske inden for områderne motion i dagligdagen, kostforandring, nuværende bolig eller seniorbolig, oplevelser, pension, bank, offentlige myndigheder, testamente, mental omstilling, og ikke at forglemme – humor. Foredragene giver idéer og anbefalinger til den brede befolkningsgruppe – og til den enkelte.

Foredraget henvender sig til 55+, da det allerede på det tidspunkt er muligt, hvis ønskeligt og nødvendigt, at omprioritere sin livsstil. Også et godt input til virksomheders personalepleje!

Hvad vil vi egentlig bruge de år til, hvordan vil vi tilrettelægge dem, har vi disponeret økonomisk rigtigt, og hvad kan vi endnu nå at gøre for at vedligeholde, eller ligefrem øge livskvaliteten i de ekstra mulige tildelte år? Fremtidsforskerne siger at vi i snit bliver 21 år ældre end tidligere generation.

Vi ved at der i dagens Danmark er godt 1,4 million mennesker over 60 år, og at der er indsat over 4.315 milliarder på pensionsordninger, der over de næste 15 – 20 år kommer til udbetaling, og samtidig udløser ca. 1.400 milliarder til Statskassen!!! Fremtidsforskere mener endvidere at mennesker over 60 år i stigende grad selv ønsker at bestemme over deres penge, da deres egne børn selv oparbejder arbejdsgiver- og lovbestemte pensioner.