Det moderne menneskes rastløshed

Dette foredrag med Sarah Warny Berg behandler det moderne menneskes rastløshed over ikke at udnytte livet godt nok.

En af tidens største udfordringer er at kunne være til stede i livet som det er, og leve med visheden om de ting, vi ikke får nået. Vi bombarderes konstant med billeder og information om, hvordan livet potentielt kunne være, og det er op til os selv at vælge fra og til. Rastløshed er kendetegnende for vores samtid, fordi vi prøver at vælge os til glæden.

Hun vil med eksempler fra tre af sine undersøgelser, vise hvordan denne rastløshed præger handlemønstre og værdisætning indenfor:

  • Ungdomskultur
  • Kærlighedsforhold
  • Den stadig voksende gruppe af mennesker, som deltager i realtity TV.

Varighed: Foredraget er sat til at vare 2 timer og kan skaleres op og ned efter jeres behov

Lignende foredrag: