ForedragRené Karpantschof

Efter enevælden, før demokrati. Danmark 1850-1920

Grundloven af 5. juni 1849 gjorde Danmark ikke demokratisk. Den indledte tværtimod 70 år med vildt politisk kaos og voldsom strid mellem danskerne. René Karpantschof fører os tilbage til et glemt kapitel af Danmarkshistorien i den første tid efter grundloven. En tid hvor det stadigt var et helt åbent spørgsmål, hvad demokrati egentlig går ud på.

Her skete de mærkeligste ting. Fx genindførte grundlovsgiveren Frederik 7. delvist den enevældige kongemagt. En revolte brød ud mod kongens hustru, grevinde Danner. Vrede folkemasser og politiske komplotmagere ville styrte Christian 9. Et diktatorisk godsejerstyre bragte landet tæt på borgerkrig. Og frem til Påskekuppet i 1920 blandede Christian 10. som den sidste danske konge sig direkte i landets styre.

Ud af alt det opstod det moderne partilandskab – Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative – og for første gang nogensinde deltog den brede befolkning i politik. Det ændrede fundamentalt danskernes måde at forstå sig selv og forholde sig til hinanden. Det skabte det Danmark, vi kender i dag.

Varighed: 2 timer inkl. pause, spørgsmål og debat. Eller efter aftale.