Med sangene i højskolesangbogen kan vi søge efter den menneskelige indsigt og erfaring, som vi formentlig alle gerne vil have mest muligt af, men som vi måske som moderne mennesker har glemt i farten.

Dette sangforedrag er et nyt koncept, hvor deltagerne både får mulighed for at synge sammen, men også bliver ført ind i sangene for at opleve sangene åbne sig og fortælle os endnu mere. Et sangforedrag, hvor jeg går i dybden, og forsøger at udforske, hvad teksten i sangene vil fortælle.

Initiativet kommer efter en oplevelse af, at interessen for sang er stigende. Samtidig oplever vi, at mange kun har et overfladisk kendskab til højskolesangbogens sange. Jeg påstår ikke, at jeg har den rigtige tolkning af sangene, men jeg vil gerne hjælpe tilhørerne til mulige tolkninger, hvor de dybere lag i teksterne kommer til at åbne sig til ny livsvisdom og nye perspektiver på livsforståelse, menneskesyn og det meningsfulde liv.

Både ældre og nyere sange vil være en del af programmet.

Foredraget kan bestilles med eller uden pianist.