Menneskets musikalske udvikling.

I foredraget fortæller Peter Vuust om musikkens sociale betydning, om hvordan musikken finder de menneskelige følelser og om dens rolle i menneskehedens udvikling.

Musik er et biologisk fænomen. Det viser moderne hjerneforskning, der har påvist at musik udløser dopamin i hjernen, et euforiserende stof, der vækker følelsen af nydelse hos os. Musik finder på den måde vej ind i hjernens belønningscenter. Belønningscenterets funktion er at give os en følelse af velvære og nydelse, hver gang vi gør noget, der er godt for vores overlevelse.

Peter Vuust tager udgangspunkt i en biologisk tankegang og fortæller om menneskets musikalske udvikling. Musik synes at have en vigtig plads i menneskehedens udviklingshistorie. Man har endnu ikke fundet en menneskelig kultur uden musik, og det ældste kendte musikinstrument er 40.000 år gammelt.

Peter Vuust fortæller også om musikkens psykologiske aspekter, bl.a. om de seks måder, hvorpå musik kan finde vej til vores følelser: hjernestamme-reflekser, evaluerende betingning, emotionel smitte, visuel forestilling, episodisk hukommelse og musikalsk forventning. Alle disse veje er dele af det komplekse puslespil, der udgør musikkens påvirkning af den menneskelige hjerne.