Foredraget med Thomas Thaulov Raab tager en med på tur gennem de nyere teorier om, hvordan hjernen former vores oplevelse af virkeligheden. Der bliver præsenteret et syn på hjernen, som på mange måder adskiller sig fra det mere klassiske syn på hjernen som en simpel biokemisk fabrik. Der blot følger på forhånd fastlagte processer, og som reagerer passivt på verden omkring os.

Der er imidlertid meget, man endnu ikke ved om, hvordan hjernen fungerer. I mange hjerneforskeres øjne befinder hjerneforskningen sig stadig i sin spæde barndom, og man forventer, der endnu vil gå mange år, før hjerneforskningen – om nogensinde – vil kunne levere eller bidrage til svar på mange af de centrale spørgsmål om, hvem vi er som mennesker.

Når det gælder det helt centrale spørgsmål om, hvordan hjernen former vores oplevelse af virkeligheden – hvordan den ud af særskilte sansepåvirkninger former en samlet opfattelse af verden omkring os, komplet med farver, lugte, smage og lyde – er der imidlertid sket væsentlige fremskridt gennem de senere årtier.