HOKUS. POKUS. RO!

Et humoristisk og provokerende foredrag om praktisk klasseledelse

I dette foredrag gøres op med den forestilling, at der findes pædagogiske trylleformularer, som på magisk vis kan skabe ro, fokus og afstemt adfærd i læringsrummet. Moderne klasseledelse handler naturligvis om velvalgt kommunikation “nu-og-her”, men faktisk i lige så høj grad om alt det, der foregår “udenfor” læringsrummet, -herunder navnligt de voksnes samarbejde og fælles strategier.

I foredragets første del introduceres Rasmus Alenkærs eget “navigationsperspektiv” – Plan A: en konkret model, der gør det let for professionelle team at blive enige om spilleregler og procedurer i dagligdagen. I foredragets anden del er der fokus på kommunikation og personlig ledelsesstil: konkrete sproglige redskaber, der kan nedtone uafstemt elev-adfærd i tilspidsede situationer.

Varighed: Aftales nærmere