ForedragGeorg Metz

Humor uden grænser

Et fællesmenneskeligt grundstof at overleve på.

Smilet er den korteste vej mellem menensker, sagde Vicor Borge og markerede i sin kunst humorens livsnødvendighed.

Det mærkelig er at vi (de fleste men ikke alle) er i besiddelse af denne egenskab: at omtolke livets tilskikkelser, store som små, lette som tunge til at blive genstand for fælles latter. Vi er formentlig de eneste væsener på kloden der har evnen, som afvæbner, blødgør og nedtoner den indlysende modsætning til smilet og latteren i den panderynkende dyriske alvor.

Derfor slår diktatorerne først og hårdest ned på skæg, ballade – og humor.

Derfor må man opfatte humoren som ultimativ overlevelse.

Vi bliver ældre, siger den ene gamle mand

Det må mand da håbe, siger den anden

Storm P.