Georg JulinForedrag

Hvor er verden på vej hen · og hvorfor ser vi det ikke?

georg-julin-bifald

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv - (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig.

Ikke mindst med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV har Georg Julin studeret og løbende sat sig ind i denne verdens udvikling som bringer os – ja, hvorhen? – Har vi tænkt over det, og ved vi nok om hvilket muligt hamsterhjul vi træder i til daglig?

Foredraget er en kombination af medierelevante, politiske og religiøse betragtninger, set i lyset af den kolossale udvikling der foregår i disse år, og som vi som enkeltindivid ikke følger nok med i. Det kendte demokrati er udfordret af både overvågningskameraer i millionvis med bl.a. ansigtsgenkendelse til myndighederne. (I Kina alene er der nu over 200 millioner kameraer installeret). Men også protestbevægeler via sociale medier rykker demokratiet med protester på tværs af politiske retninger der i stedet kæmper for ”en sag” – se De Gule Veste i Frankrig, ”klimareligionen”, Hong Kong etc., etc.

Georg Julin inddrager også den udvikling der foregår inden for robot- og IT-sektoren, inklusive 3D-teknologien, der er i gang med, og fremover producerer både bygninger, mad, fly og biler og forventelig fembringer en arbejdsløshed på 1/3 af jordens befolkning inden for en periode på 5-10 år. Hvem taler om det blandt politikere og medierne – mens sandheden rykker nærmere? Et følelsesladet og konkret oplysende foredrag med efterfølgende debat.