Jan HuusForedrag

Kommunikation, der svinger – for ledere

Autenticitet og nærvær. To egenskaber der efterspørges af medarbejdere. Og det er faktisk ret enkelt.

Det handler ikke kun om, at dine medarbejdere skal lytte til dig, men også at du lytter til dine medarbejdere. Det handler om trivsel og arbejdsglæde. Og det kan du som leder være med til at skabe gennem en direkte og respektfuld kommunikation.

For hvad det er for nogle mekanismer, der spiller ind i interaktionen mellem ledere og medarbejdere, og hvordan påvirker det arbejdsklimaet og det psykiske arbejdsmiljø? Så hvordan kan du være den gode rollemodel for organisationen, når det handler om god kommunikation, som er grundstenen for alt samvær?

Til Jan Huus’ foredrag får du redskaber til at møde medarbejderne med fokus på de bløde værdier i en meget enkel, jordnær, sjov og let forståelig form, hvor alle kan være med. Du får indsigt og samtidig udviklet en række færdigheder til brug i den daglige dialog og kontakt.

Kommunikation, der svinger – for ledere hviler på et fundament af gensidig respekt, anerkendelse og værdsættelse. Et sjovt, nærværende og interaktivt kursus med små øvelser og opgaver indlagt.

Varighed: Fra 45 minutter til 5 timer – efter jeres behov.

Reference:

Paw Skovbo, director of operations, Cook Medical:

En god og energifyldt dag, med god stemning og involvering fra alle deltagere, faciliteret af en energifyldt og fagligt dygtig Jan.

Kommentarer fra andre kollegaer som jeg har modtaget er bl.a.: Mere af det samme. Fedt, at vi kan. Energifyldt indlæg. God struktur og afslappet facon.