Henrik VilsbøllForedrag

Legens betydning

Børn bliver, hvad de leger. Hvis de overhovedet får lov til at lege!

Børn er hjemløse i den forstand, at de forhindres i at skabe deres eget liv. De har en tilværelse, der for en stor dels vedkommende består af opdragelse og skoling til selvstændighed. Men noget risikerer at gå tabt. Der vil i foredraget blive sat fokus på følgende emner:

 • Vigtigheden af at stimulere børns leg.
 • Legens forskellige faser.
 • Hvad leg kan indeholde.
 • Myten om at de mindste børn ikke leger.
 • Forskellen på figurativ og non-figurativ leg.
 • Pigers og drenges forskellige leg.
 • Uddybelse af begreberne ”orden”, “leg” og “kaos”.
 • Hvordan vi kan tage legen alvorligt.
 • Børns og voksnes relationer til hinanden i legen.
 • Institutionens indretning (inde og ude) og børnenes lege- og udviklingsmuligheder.
 • Hvorfor legen er en vigtig forudsætning, for at børn bl.a. kan lære at læse, skrive og regne i skolen.

Til dette foredrag kan der efter aftale med arrangøren indgå lege, som deltagerne kan afprøve for at få en større indsigt i legens betydning.

Henrik Vilsbølls foredrag henvender sig til forældre og personale, men kan også formidles som dagskursus, workshop eller foredragsrække for andre målgrupper end forældre og personale.

Varighed: 2 timer (inklusive debat).