Ditlev NissenForedrag

Lokale valutaer skaber lokal udvikling

Flere lokalsamfund er ivrige efter at lave deres egen valutaer. Formålet er at stoppe butiksdøden, fremme den lokale handel og øge det sociale sammenhold.

I den engelske provinsby Bristol gik borgmesteren til valg på at få sin løn i den lokale valuta. Han vandt valget og får nu sin løn i Bristol Pounds. I Chiemgauer i Tyskland har de haft en lokal valuta siden 2003. I dag er der godt 600 virksomheder, der tager imod de 154.000 lokale pengesedler, der er i omløb i regionen. Lokale valutaer medvirker til lokal jobskabelse og udvider markedet for regionale produkter og service. Yderligere skaber lokale valutaer en tættere kontakt mellem producenter og forbrugere, kortere transportafstande og lavere energiforbrug.

Der findes over 4.000 lokale valutaer i verden. Det være sig bytteringe og timebanker, hvor udvekslingen af vare og ydelser sker uden bruge af penge. Eller valutaer der er designet til at løse et konkret problem, f.eks. fjernelse af affald, uddannelse af unge eller til pleje af Japans ældre borgere.

Lokale valutaer opstår fordi der er et visionært lederskab, der ønsker at styrke en lokal resilient udvikling. Eller på grund af pengemangel forårsaget af økonomisk krise i den nationale valuta. I den situation kan lokale valutaer skabe rammer for udveksling af varer og serviceydelser, så borgerne får mødt deres basale behov og kan udfolde deres potentialer i familie, job og lokalsamfund.

Foredragsholder Ditlev Nissen har været engageret i økosamfundsbevægelsen siden 1993. Han boede i Christiania i 13 år, hvor han var medskaber af fristadens lokale valuta. Han har lavet kurser og faciliteret udviklingsprocesser i lokal bæredygtig økonomi siden 2001. Ditlev underviser i den økonomiske dimension på Gaia Educations og Røde Kors 6 ugers kursus på Avnstrup Flygtningecenter.

Foredraget er rigt på billeder og eksempler fra økosamfund og omstillingsbyer, der har haft succes med udvikle bæredygtige løsninger inden for miljø, økonomi, det sociale og kultur.

Varighed: 1 time (plus tid til spørgsmål og dialog).