Ditlev NissenForedrag

Lokale valutaer · en finansiel innovation der lige til at tage fat på

ditlev nissen foredragsholder 2 foredragsportalen

Mange lokalsamfund rundt i verden er ivrige efter at lave en lokal valuta. Ikke fordi de vil have flere penge, men fordi de ønsker at stoppe butiksdøden, fremme den lokale handel og øge det sociale sammenhold.

I den engelske provinsby Bristol, gik borgmesteren til valg på, at få sin løn i den lokale valuta. Han vandt valget og får nu sin løn i Bristol Pounds. I Chiemgauer i Tyskland har de haft en lokal valuta siden 2003. I dag er der godt 600 virksomheder der tager imod de 154.000 lokale pengesedler, der er i omløb i regionen. Lokale valutaer medvirker til lokal jobskabelse og udvider markedet for regionale produkter og service. Yderligere skaber lokale valutaer en tættere kontakt mellem producenter og forbrugere, kortere transportafstande og lavere energiforbrug.

Der findes over 4.000 lokale valutaer i verden. Bytteringe og timebanker, hvor udvekslingen af vare og ydelser sker uden bruge af penge er et eksempel. Et andet er valutaer der er designet til at løse et konkret problem, fx fjernelse af affald, uddannelse af unge eller til pleje af samfundets ældre borgere. I det lys kan en valuta designes til at løse et specifikt afgrænset problem.

Lokale valutaer opstår fordi der er et visionært lederskab, der ønsker at styrke udviklingen bæredygtige og resiliente lokalsamfund. Eller de opstår i situationer hvor der pengemangel fordi bankerne er lukket på grund af økonomisk krise. Her sikre de lokale valutaer rammer, at de lokale forretninger og producenter fortsat kan udveksle varer og serviceydelser, så borgerne kan få mødt deres basale behov så lokalsamfundene selv om samfundsøkonomien er brudt sammen.

Anmeldelse

Vi havde en fantastisk aften, hvor dit foredrag blev en god frisk indsprøjtning i vores debat om vilkårene for at drive forretning hele året i en sommerby. Derfor var det spændende og forfriskende og anderledes at høre om Lokal Valuta. Måske lidt “chokerende anderledes” for nogen. Det blev en herlig aften og især den afsluttende debat, hvor du styrede slaget, var spændende og udfordrende.” - Katrine Green Rostgaard, Tisvilde og Omegn Erhvervsforening.

Ditlev Nissen lærte om lokale valutaer mens han boede i Christiania, hvor han som kasserer var med til at designe og implementere fristanden lokale valuta. Han har været på flere kurser i den globale økosamfundsbevægelse, hvor har studerede udvikling af en levende grøn og social lokaløkonomi. Ditlev underviser i og faciliterer udviklingsprocesser med fokus på bæredygtig lokaløkonomi.