Foredragsholder

Mere sensitiv end andre

Vidste du at cirka hvert femte af alle mennesker er særligt sensitive? Det er ikke en diagnose, der skal udredes, helbredes eller medicineres. Det er et karaktertræk, der kan være en glæde og en styrke, når man forstår at forebygge og håndtere overstimulering.

På grund af en biologisk forskel i nervesystemet påvirkes særligt sensitive mennesker mere end andre af indre og ydre indtryk, stemninger og stimuli. De er mere modtagelige og registrerer de finere nuancer i andre menneskers sindstilstand, og de fornemmer hurtigere, hvordan andre har det. Hjernescanninger viser, at den sensitive hjerne bearbejder de flere indtryk mere detaljeret og mere nuanceret.

Positive og negative indtryk

Det er både de positive og de negative indtryk, der går dybere ind. Sensitive påvirkes og næres mere af positive stemninger, tryghed, naturoplevelser og kærlige relationer, og man er derfor mere disponeret for at leve et godt og meningsfyldt liv med livsglæde og kærlige relationer.

Omvendt er man også mere disponeret for at blive overstimuleret, udmattet og stresset, fordi der skal mindre til, før det sker.

Det er vigtigt at huske på, at alle mennesker kan blive overstimulerede, udmattede og stressede. Det er der ikke forskel på, og vi reagerer nogenlunde ens, når det sker – afhængig af temperament og personlighed. Men som særligt sensitiv sker det både oftere og hurtigere, fordi der skal mindre til, før kroppen begynder at producere stresshormoner.

Forebyg overstimulering

Om det er en glæde eller det modsatte at være særligt sensitiv, handler i høj grad om, hvorvidt man er i stand til at tage vare på sin følsomhed ved at forebygge og håndtere overstimulering. Det kan man gøre ved at tage ansvar for at skabe en dagligdag med vaner og rutiner, der forebygger overstimulering, inden man kører sig selv helt flad og tappes for energi og overskud.

Det kræver bevidsthed og opmærksomhed, og det kræver vilje til at gøre en indsats. Det kan også kræve villighed til at ændre uhensigtsmæssige vaner samt villighed til at sætte farten ned og prioritere anderledes og skarpere.

Det kræver måske også mod til at stå ved sig selv, sine grænser og behov, uafhængigt af hvad andre mennesker mener og overkommer.

Af Susanne Møberg.

Susanne er forfatter til flere bøger om sensitive mennesker, der er udgivet i flere lande. Desuden holder hun foredrag om sensitive mennesker – se for eksempel disse foredrag:

Sensitive børn

Sensitive mennesker

Sensitive kvinder i plusalderen