John AndersenForedrag

Nils Holgersson

john-andersen-bifald-

Den svenske forfatter og nobelprismodtager Selma Lagerlöf, fik i 1902 til opgave at skrive en ny læsebog til skolerne. Lagerlöf rejste rundt i det meste af Sverige gennem halvandet år for at indsamle både naturhistorisk og lokalhistorisk materiale.

Under en rejse i 1904 havde Selma Lagerlöf endnu ikke fundet ud af hvordan bogen skulle opbygges. Men på rejsen til Norrbotten og Lapland i 1905, tænkte hun på hvordan Rudyards Kipling i Junglebogen havde brugt en dreng i dyrenes verden til at beskrive almene menneskelige hændelser så det kunne forstås af skolebørn og voksne.

John har under sine rejser gennemført interview, med mange forskellige typer af mennesker som har fortalt om deres kendskab til Nils Holgerssons forunderlige rejse, netop i deres område. Baggrunden for denne bog har været at give en aktuel beskrivelse af Sveriges storslående natur, kultur og arkitektur, samt et indblik i de menneskers liv som i dag bor spredt i det store land. På hans to rejser, hver af små tre måneders varighed, har John kørt ca. 12.000 kilometer til de omkring 200 forskellige destinationer, beliggende i de 24 len som Selma Lagerlöf omtaler.

To af de 24 len kommer Nils Holgersson igennem to gange. Skåne, hvorfra rejsen begynder og slutter samt Dalarne, hvor Nils Holgersson kom gennem den sydøstlige del af Dalarne på opturen og den nordvestlige del på tilbagerejsen.