Nudging og adfærdsændrende kommunikation

 – med målgruppen som udgangspunkt

Du har formentlig oplevet, at selv om de gode intentioner er til stede og de store, flotte oplysningskampagner er synlige, så er det ikke altid, at vi holder os fra de søde sager, at vi gider dyrke motion og husker cykelhjelmen. Når vi nu ved, hvad der er bedst for os, hvorfor gør vi det så ikke? – I dette foredrag får du svar på hvorfor og hvad man kan gøre ved det.

Gennem foredraget vil Thor Ridderhaugen give dig både aha-oplevelser, wow-oplevelser og udfordre dig i hvordan du forholder dig til, forstår og påvirker menneskets irrationelle adfærd. Inspireret af den fantastiske menneskelige psyke, vil du gå herfra med nye værktøjer til, hvordan du motiverer andre mennesker til at træffe bestemte valg og ændre adfærd.

Formålet med foredraget i adfærdsdesign og nudging er overordnet at give deltagerne en forståelse af, hvorfor og hvordan vi kan påvirke adfærd primært på baggrund af kommunikation og andre intelligente greb. Med udgangspunkt i adfærdsteori og spændende cases fra den virkelige verden, er det målet, at deltagerne kender mekanismerne bag, hvorfor vi mennesker ofte foretager valg, der ikke er i overensstemmelse med vores intentioner, for på denne måde selv at kunne arbejde med adfærd og nudging på en en mere effektiv måde.

Indholdet kan kort opsummeres således:

 • Gennemgang af, hvorfor vi kan forudsige adfærd
 • Generel indføring i nudging som begreb
 • En række interessante cases og eksempler fra det virkelige liv
 • Værktøj til adfærdsændringer – EAST-modellen af den engelske ”Nudge unit”, Behavioural Insights Team

Er du ligesom mange andre blevet nysgerrig på, hvad man egentlig kan bruge dette begreb ’nudging’ til og vil du have konkrete værktøjer til, hvordan man kan ændre folks adfærd?

Nudging

Alle taler om det. Alle har en mening om det. David Cameron har nedsat en ”nudge-unit” og Barack Obama bruger det i borgerrettede indsatser. Men få ved egentlig, hvad begrebet i realiteten betyder og hvordan man bruger det. I sin essens handler nudging om at man bevidst forsøger at påvirke folks adfærd på baggrund af en viden om menneskets forudsigelige adfærdsmønstre. Vi ser det forsøgt i gængs kommunikation alle vegne, fx i markedsføring eller oplysningskampagner. Forskellen er bare, at nudging-tilgangen er lige et skridt foran alle de andre, og så er der hverken løftede pegefingre eller forbud.

Hvem har gavn af foredraget?

Det har alle, der arbejder med ledelse, kommunikation, kampagner og mennesker generelt. For vi påvirker alle sammen hinanden, hver dag, og nu er det på tide, at du får dybere indsigt i, hvordan vi kan påvirke hinanden uden forbud, negativ kommunikation og løftede pegefingre.

Thor Ridderhaugen har allerede holdt det for:

 • Boligkontoret Danmark
 • Erhvervsakademi Dania
 • Arbejdstilsynet
 • Folkekirkens Nødhjælp
 • DGI
 • Novo Nordisk
 • Center for Ledelse
 • Energistyrelsen
 • Energinet

Hvad får du ud af foredraget?

Du får omsat forskning inden for psykologiens og adfærdsøkonomiens verden til brugbare værktøjer, du kan bruge til at forstå, hvordan man kan påvirke andre folks adfærd på en nem og positiv måde. I et samspil mellem underviser og deltagere, vil kurset præsentere dig for en række overraskende og spændende cases fra nudging-verdenen, der tydeligt viser, hvordan det sagtens kan lade sig gøre at påvirke en målgruppes adfærd. Derudover vil kurset være krydret med en række øvelser, der skal gøre dig knivskarp på, hvordan du selv kan skabe adfærdsinterventioner (aka. ’nudges’), der virker. På den måde får du metoden helt ind under huden, og du bliver rustet til at være adfærdsdesigner i praksis.

Varighed: 45 minutter til 2 timer

Lignende foredrag: