Niels PlougForedrag

Velfærdsstatens historie

Den mest omfattende af de nordiske velfærdsstater

Sådan skrev den internationalt berømte Harvard professor Aage B. Sørensen. Og han har så evigt ret i den forstand at Danmark var det første nordiske land, der opbyggede en velfærdsstat, og der var tale om en velfærdsstat, der på mange måder er helt sin egen.

Foredraget præsenterer den danske velfærdsstats historie fra de første love i begyndelsen af 1890erne over udbygningen i 1930erne og frem mod det, som er blevet kaldt velfærdsstatens guld-alder, nemlig perioden fra slutningen af 1950erne til begyndelsen af 1970erne.

Velfærdsstatsudviklingen i nyere tid berøres også i foredraget.

Foredraget bygger på dansk og udenlandsk forskning om den danske velfærdsstat historie – herunder den forskning som Niels Ploug selv har været involveret i bl.a. som medredaktør af bogen Den danske velfærdsstats historie

Varighed: 1½ time inkl. spørgsmål og diskussion