Ditlev NissenForedragsholder

Ditlev Nissen

Ditlev Nissen er rundet af økosamfundenes og konfliktløsningens universer. Han har boet 13 år i Christiania, virket som underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning i 12 år og været engageret i den globale økosamfundsbevægelse i over 20 år, fem af årene som formand for Landsforeningen for Økosamfund. Ditlev faciliterer lærings- og udviklingsprocesser i økosamfund og omstillingsprojekter, blandt andet i Karise Permatopia, Danmarks første erhvervsinitieret økosamfund, hvor han flytter til i slutningen af 2017.

Ditlev er optaget af lærings- og udviklingsprocesser, der tager udgangspunkt i det levet liv. Hvor samarbejde og fællesskab er vigtigere end konkurrence og individualisme. Hvor eksperimenter, værdibaseret beslutninger og vilje til personlig og kollektiv udvikling skaber rammer for skabende fællesskaber, der værdsætter mangfoldighed. Denne form for ”civilsamfunds innovation” skaber rammer for spiralorganiseret udviklingsprocesser. Startende i navlen med den enkeltes drøm om at bo og leve bæredygtigt til fælles visioner, der insisterer på det gode liv her og nu sammen med en kontinuerlig omstilling til bæredygtige samfund. Med forskellige grader af samskabelse og medbyg, etablerer beboerne bosætninger, der skaber rammer for deres individuel og fælles omstilling. Herfra udgår der kulturelle og erhvervsmæssige impulser, der bidrager til udvikling i lokalsamfund og landdistrikter. Som skaber nogle adfærdsmæssige og institutionelle forandringer, som indtil videre befinder sig på et tidligt og ubeskrevet stadie. Alt sammen støttet af nationale og globale netværk, der alle er optaget at skabe bæredygtige samfund.

Ditlev underviser i bæredygtighedshjulets sociale og økonomiske dimension og faciliterer udviklings- og omstillingsprocesser i virksomheder og lokalsamfund. I 2017-2018 er han med i COMPASS, et forskningsprojekt, hvor forskere og praktikkere sammen undersøger, hvordan miljøbevægelser påvirker det enkelte menneskes adfærd, de fælles normer og samfundets institutioner.

Referencer:

Mikkel Klinge, projektchef i Karise Permatopia:

Ditlevs erfaringer fra økosamfundsbevægelsen bidrager med viden og begejstring i forhold til de mange nye ting, som de kommende beboere i Karise Permatopias skal forholde sig til, i skabelsen af et nyt økologisk bofællesskab.

Martin Dyrman Hansen, arrangør af Alternativets Å-workshop:

Et super inspirerende foredrag hvor jeg lærte en masse. I den efterfølgende dialog skabte du et rum hvor alle folk var med. Meget af det du fortalte kan jeg bruge i mit arbejde med at skabe udvikling i danske lokalsamfund.