Er I 100 % effektive eller kan produktiviteten øges og nedbringe stress samtidig?

Tænk hvis produktiviteten i Jeres organisation kunne øges med 5 %, 10 %, 20 % eller enddog mere! Lars’ arbejde som optimeringskonsulent hos IIH Nordic har udmøntet sig i en yderst kontroversiel 4-dages arbejdsuge og mest interessant rekordhøje top- og bundlinjer.

I virkeligheden er det ærgerligt, at folk er blevet så fokuserede på idéen om en 4-dages arbejdsuge. Den idé er i Lars’ øjne allerede forældet og har aldrig været målet. I stedet findes essensen i at turde ændre sine arbejdsvaner, for at frigive tid til mere.
Mere af det, netop Du ønsker at bruge den til.
Lars mindes aldrig at have besøgt en arbejdsplads og tænkt “De er virkelig effektive her. Sikke imponerende”. Der er tværtimod altid ting at tage fat på for at øge effektiviteten. Og det er for i øvrigt ret simple småting, der kan bane vejen for højere effektivitet.

Dette kan der være mange gode grunde til at stræbe efter. Effektivisering frigiver tid. Tid medarbejderne kan bruge med deres familie eller på deres hobbyer. Tiden kan også bruges på at nå endnu mere og skabe endnu større værdi og vækst i virksomheden. Effektivisering kan hjælpe til at nedsætte stress og sygefravær og øge medarbejdertilfredsheden og på sigt også virksomhedens brand og tiltrækningskraft i rekrutteringssammenhæng.
Marketingbureauet, IIH Nordic
Hos marketingbureauet, IIH Nordic arbejdede Lars med effektivisering af processer, arbejdsvaner og indkorporering af mere teknologi.

Efter en lang række både store og små ændringer, nogle vilde ideer, og en håndfuld fejl og læring, blev IIH Nordic en mere effektiv arbejdsplads. Er virksomheden 100 % effektiv i dag? – Nej, bestemt ikke. Meget har dog ændret sig til det bedre.