Alle politimyndigheder og efterretningstjenester ser med stor bekymring på den hastigt stigende IT-kriminalitet. Det danske Center for Cybersikkkerhed betragter truslen som ”meget høj”, Det betyder, at det er meget sandsynligt, at den rammer danske myndigheder, virksomheder og borger. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om spionage.

Hans Jørgen Bonnichsen har siden 1988 fulgt situationen nøje. Han blev dengang uddannet på Canadian Police College og hos FBI i efterforskning af cyberkriminalitet. Han har gennem de seneste år holdt adskillige foredrag om emnet for førende sikkerhedsudbyder og IT-ansvarlige, og vil nu tilbyde sit foredrag til andre interesserede. Han vil fortælle om truslerne, om de cyberkriminelles fremgangsmåder, om de statsstøttede hackere, om spionage illustreret gennem en række aktuelle sager. Sidst, men ikke mindst om politi og efterretningstjenesternes indsatsområder og giver gode råd om, hvordan vi som borgere kan beskytte os bedst muligt.