Når livet lige pludselig vender 180 grader fra den ene dag til den anden, hvor man havde en rask og rørig ægtefælle og til at være terminalpatient, hvad gør man så med sit liv?

John Madsen fortæller om, hvad man kan gøre, og hvordan man kommer videre i sit liv. Det at leve med en døende kan være livfuldt og nært – døden er en del af livet.

Vi skal kræve at snakke om døden, mens vi har kræfterne til det.

Dette foredrag sætter spot på tabuet om døden. Men det sætter også spørgsmålstegn ved de behandlingsformer, man tilbyder alvorligt syge, og den manglende kommunikation fra lægefaglig side, der i dag er et af de største issue i hospitalsverdenen.

“Foredraget er en livsbekræftende og ærlig beretning fra en af de mange, der bliver syg og dør inden for kort tid, og de personer, som jeg siden hen har hjulpet,” fortæller John Madsen.

John Madsen har udgivet bogen Danser med døden – at leve med en dødende.

Varighed: 90-120 minutter”