I foredraget giver Clement Kjersgaard et indblik i, hvilke dilemmaer der kommer til at fylde de næste 25 år. Vil USA forblive en supermagt? Vil Kina ændre verden? Kan EU forsvinde? Med udgangspunkt i det store historiske perspektiv opridser Clement Kjersgaard en serie af dilemmaer, som i hans vurdering bliver helt afgørende for verdens udvikling i årene, der kommer.