Fra nationalstat til Union.

Foredragsholderen Georg Metz giver sit personlige rids af en danmarkshistorie.

Fra den moderne danske stats tilblivelse efter nederlaget i englænderkrigene, statsbankerotten, det 19. århundredes nederlag – og “det moderne”.

Over neutralitetspolitikkens undergang og det nye Europa efter anden verdenskrig.

Til Danmarks langvarige og ofte temperamentsfulde tilpasningsvanskeligheder til et moderne statssystems krav og tilbud efter nationalstaternes nedtoning.

Varighed: 1½ time (inklusive pause og debat).