Efter lang tid hvor mange har skulle finde nye måder at arbejde på, nye måder at kommunikere på og nye måder at lede på er det nærliggende at tro at vi er på vej tilbage til det gamle, velkendte og “normale”. Men det er vi ikke!

Medarbejdere og ledere kommer tilbage med nye erfaringer, nye forventninger og ikke mindst en masse frustrationer. Det udfordrer virksomhedens kultur, der er nødt til at tilpasse sig den nye virkelighed.

På den ene side er mange medarbejdere blevet vant til at arbejde hjemme, og har udviklet selvledelse og en ny form for disciplin. På den anden side så ved vi at rigtig mange savner fællesskabet på arbejdspladsen.

Finn Majlergaard har sammen med sine kolleger I Gugin coachet mange virksomheder gennem coronatiden for at hjælpe dem til at udvikle nye virksomhedskulturer, der både understøtter virksomhedens målsætninger, men som også tilgodeser medarbejdernes og ledernes nye forventninger.

Foredraget kan Enten afholdes som en 1-times teaser, hvor en række udfordringer og løsninger skitseres eller som en 3-timers workshop, der er tilpasset den enkelte virksomhed eller organisation.