Fear Of Missing Out.

Angsten for at gå glip af noget. FOMO er et begreb, der har vundet indpas i folkemunde, så det efterhånden er blevet en kendsgerning, at mange mennesker, særligt de unge, i deres valg snarere er styret af en angst for at gå glip af noget end af lyst og engagement.

Hvordan viser det sig, og hvorfor er det blevet sådan? Hvad er det for påvirkninger fra samfundet, der gør, at det kan opleves som farligt at gå glip af noget? Hvad vil det egentlig sige at gå glip af noget? Og hvorfor er det værre nu end tidligere? Findes der også strømninger i tiden, som viser, at F.O.M.O. ikke er en altoverskyggende folkeplage?

Dette vil Sarah Warny Berg forsøge at svare på gennem en analyse af udvalgte tv-programmer, reklamer og sociale medier samt ved at inddrage eksempler fra sine undersøgelser af ungdomskultur, kærlighedsforhold og reality-tv

Foredraget FOMO – hvad og hvorfor? giver et indblik i, hvordan vi ser angsten for at gå glip af noget i kendte hverdagsfænomener, og forsøger at svare på, hvorfor det har vundet så stort indpas i vores samtid.

Varighed: Foredraget er sat til at vare 2 timer og kan skaleres op og ned efter jeres behov