Fra tidernes morgen har vejret både været et vilkår og en inspiration for de mennesker, der har boet her i landet.

I begyndelsen var det vanskeligt at få et landbrugsland op at stå, men gradvist lærte man sig nogle enkle vejrregler – enkelte kan anvendes den dag i dag og kendes som de gamle mundheld – og som stadig kan anvendes med godt resultat. Det har Jesper Theilgaard beskrevet i sin bog 50 vejrvarsler der (måske) virker.

Senere begyndte både malere og digtere at bruge vejret som inspirationskilde. I foredraget vil Jesper Theilgaard give eksempler på både digte og malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis.