Jørn fortæller den fantastiske historie om Inuit kulturens tilknytning til de gamle mammut jægere. Det historiske forløb ridses op fra Grønlands kolonisering og efterfølgende afkolonisering. Hvor langt er vi (Grønland/Danmark) nået og hvor er vi på hen?

Foredragets hovedpunkter:

Klimaændringer og Arktis

Udledning af CO2 og ændringer af klodens klimaforhold har medført en omfattende afsmeltning af blandt andet Nordpolens ishav. Hvorfor er interessen for Arktis mon stigende? Vi sætter fokus på to vigtige områder:

Ishavets åbning vil ændre sejlruter og fragttrafikken på verdenshavene.
Forsvars situationen i Arktis er under forandring.

Den sikkerhedspolitiske situation i Arktis har været kendetegnet ved alle parters ønske om fred. Situationen omkring Hans Ø eller ’Tartupaluk’ som øen, der ligger mellem Canada og Grønland, hedder, er et interessant eksempel på dette.
Foredraget udstikker sigtepunkter og opfordrer til revurdering af måden vi tænker forholdet mellem Danmark og Arktis. Hvordan vi kan indgå i nye og berigende fællesskaber.