En ikke troendes bekendelser med Georg Metz.

Uden at være ateist kan man godt være uden religion og leve ordentligt. Påfaldende hvor få i det troende segment, præster og menighedsråd, radioværter i trosprogrammer og kristne debattører, der vil høre på synspunkter om det gudløses mulighed i livet.

Men vi, der ikke tror, lever dog livet uden mén.

En forklaring og en dialog kunne give perspektiv for begge livssyn.

Åndelighed er ikke en kristen eller anden religiøs eneret, skønt man ofte bibringes det indtryk.