I foredraget vil Peter Lund Madsen gennemgå vigtige emner som:

– Hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste, vi mennesker har?
– Hvor i hjernen sidder arbejdsglæden?
– Krybdyrhjernen og den basale motivation.