Et af de vigtigste parametre, for at en arbejdsplads kan virke tiltrækkende og fastholde sine medarbejdere, er arbejdsmiljøet.

Har man en tilgang til sine medarbejdere, så de bliver hørt, set og mødt, så betyder det, at de får større lyst til at gøre arbejdet bedst muligt. Men hvordan lærer man det?

Dialogkompetence

Det gør man ved at mestre dialogkompetence, som betyder, at man altid lytter til sin medarbejder, bruger den tid, der er nødvendig, så en dialog altid får to vindere.

Dialogkompetence er bygget på den amerikanske dialogmodel Imago, hvor hensigten med dialogen er, at alle parter kommer til orde.

Når dialogen går skævt, er det ofte, fordi man ikke har den fornødne tid til at lytte efter, hvad den ene part siger, før man vil fremkomme med modargumenter, som ofte fører til flere stridigheder end løsninger.

John Madsen er uddannet i Imago-metoden og transformeret den fra den amerikanske model til en brugbar dansk model, som  henvender sig til alle, der vil i dialog med andre personer. Det skriver han blandt andet om i bogen Bliv hørt, set og mødt – håndbog i spejlingsdialog.

Der arbejdes med små øvelser mellem deltagerne, hvor man bl.a. lytter til, hvad der bliver sagt, og skal prøve et gengive det, så afsender er tilfreds. Det lyder let, men er rimeligt svært, da hjernen hele tiden er fokuseret på at fortolke det, vi hører.

Dialogkompetence kan bruges til lette sager samt til afgørende afgørelser som afskedigelser.

Dialogkompetence kan bruges overalt, hvor man står over for et andet menneske, som, man ønsker, skal lytte til det, man har på hjerte.

I forbindelse med foredrag kan det aftales med foredragsholder at få bogen om teknikken bag teorien.