Du lærer om konflikters opståen og forløb, og får konkrete afprøvede værktøjer til konflikthåndtering. Du lærer at analysere konflikter, så du kan vælge, hvilke handlemuligheder du vil bruge ved uoverensstemmelser.

Du lærer endvidere, hvordan du kan mægle i andres konflikter uden at blive part i konflikten.

Varighed: ca. 2 timer (inklusive øvelser og debat)
Ønsket AV-udstyr: Projektor, lærred, tavle og Flipover