Ledelse af mennesker er et aktuelt og presserende emne for de fleste moderne virksomheder og organisationer.

Hvorledes udøves ledelse på en moderne og hensigtsmæssig måde, med hensyn til både resultater og tilfredse medarbejdere?

Hvordan opnås en høj motivation blandt medarbejderne, og hvorledes løses lederdilemmaet med på den ene side at være faglig specialist, og på den anden side at være leder af andre mennesker?

Disse spørgsmål besvares i foredraget, ligesom der gives et bud på ledelse i fremtiden.

Foredraget vil tilbyde en række værktøjer til ledelse af mennesker, samt give deltagerne får mulighed for at reflektere over egen ledelsesstil.

Varighed: 2 timer ( inklusive debat) 
Ønsket AV-udstyr: Projektor, lærred, tavle og Flipover