Der er en tendens til, at ledelse med tiden er blevet en meget teoretisk disciplin, hvor der er fokus på teknikker og metoder inden for en stadig mere fortænkt og abstrakt ramme.

Foredraget inviterer os med på en tur igennem ledelsesbegrebets udvikling, på en måde som får os til at sætte spørgsmålstegn ved vores egen ledelsesstil og -tilgang.

Ved at skille ledelsesbegrebet ad og se det efter i en historisk sammenhæng åbnes for en på en gang ny og mere jordnær tilgang til ledelse, hvor der er fokus på det ledelse egentlig handler om, nemlig relationer og mennesker.

Vi kommer bl.a. ind på temaer som:

Foredraget har en varighed af 90-120 minutter – gerne med dialog undervejs.