I dette foredrag stiller Ulrik Wilbek skarpt på ledelse, vinderkultur, værdier, motivation, forskellighed og rekruttering. Det er alle vigtige områder, der for en virksomhed er livsnødvendige. Ulrik behandler dem alle med udgangspunkt i, at virksomheden skal skabe de optimale resultater sammen med medarbejderne.

Kun gennem en gensidig respekt og en afstemt målsætning ledelse og medarbejdere imellem opnås resultaterne, der stiles efter.