At være leder i dagens samfund rummer mange roller og dermed desværre også mulighed for mange rollekonflikter.

Foredraget vil pege på nogle af lederens roller og vil i dialog med deltagerne udpege de konflikter, der kan opstå i kølvandet af den moderne ledertype.

Hvilke roller forventes en leder at varetage og hvor mange roller kan lederen på en hensigtsmæssig måde overskue?

Disse spørgsmål besvares i foredraget, ligesom deltagerne får lejlighed til at foretage en analyse af egne roller og mulige konfliktområder.

Alt sammen med fokus rettet på spændingsfeltet mellem personlig- og virksomheds- eller organisationsudvikling.

Varighed: 2 timer (inklusive debat) 
Ønsket AV-udstyr: Projektor, lærred, tavle og Flipover