I foredraget Lyd som formidling fortæller Hans Sydow om hvad sker, der når lyd er det bærende formidlingselement og giver en række oplevelsesbaserede eksempler på sit arbejde. Når ord bliver til lyd, og lyd bliver til kunst bliver man ofte nødt til at give slip på forståelsen, for at få oplevelsen med. Det handler om at åbne ørerne for det lydunivers vi alle sammen har omkring os, men som kun de færreste forholder sig til – og som derfor bliver til støj og stress for de fleste.

Hans Sydow er cand. musicae i musikformidling med speciale i elektronisk komposition. Han modtog i 2007 Statens Kunstfonds treårige legat for sit arbejde med musikformidling, og har siden 1996 arbejdet med levendegørelse af rum og genoplevelse af historien gennem lyd. Han har 20 års erfaring som komponist og omfattende undervisningserfaring fra såvel grundskole som videregående niveau.

Foredraget tager afsæt i en række formidlingsopgaver Hans Sydow i de seneste år har løst for bla. M/S Museet for Søfart i Helsingør, Teatermuseet i Hofteatret og Sagomuseet i Sverige, samt lyd og musik fra installationer, koncerter og teaterprojekter i Danmark, Sverige, Tyskland, England, USA, Vietnam og Portugal. Fra 2013 og fremefter har Sydow fokuseret en del af sit arbejde i projektet Jeg kan huske®, et nyskabende bud på at formidle erindringer i en kunstnerisk form.