– Et foredrag om, hvordan man som dansker bedst bidrager til at nå FN’s 17 Verdensmål

Det handler om at gøre Verdensmål til ”Mine Mål”
Redder vi klimaet ved at droppe flyvning ?
Er det rigtigt at 1/3 af verdens mad går til spilde ?
Hvordan kan ens egne indkøb mindske fattigdom i verden ?

Foredraget “Mine Verdensmål” … ..er et helt nyt foredrag om FN’s 17 Verdensmål – tænkt til skoler – fra folkeskolens ældste klasser og op, foreninger, højskoler, firmaer og andre, som ønsker en introduktion til de 17 Verdensmål – med særligt fokus på, hvor du bedst som privatperson kan bidrage til, at vi når dem.

Dirchs baggrund er bl.a… ..at han i sommeren 2019 kørte med udstillingen ”Danmark for Målene” – en oplysningskampagne, som besøgte 48 byer. Her kunne han fornemme, at mange havde svært ved at overskue, om de faktisk kunne gøre en forskel – og hvad de bedst kunne gøre. Samtidig er der mange ”myter” i omløb – om f.eks. flyvning, elbiler og plastik.
Dirch prøver i foredraget – så faktabaseret som muligt – at pege på, hvor det hjælper at gøre noget, og samtidig prøver han at pille lidt ved nogle af myterne.

Indholdet af foredraget
• Først helt kort om baggrunden for Verdensmålene, og en hurtig gennemgang af alle 17 mål og 169 delmål i overskriftsform. Tanken er ikke, at man bagefter kan huske alle delmålene – men mere at give en fornemmelse af, hvad det hele handler om – at det er meget ambitiøse mål de 193 lande har sat sig – og at det handler om langt mere end klima.
• Så ser Dirch på, hvilke mål vi i Danmark allerede er rigtig langt med – hvor vi har langt igen – og hvilke vi kan hjælpe andre med. Og en forklaring på drivhusgasser.
• Resten af foredraget bruges på de områder, hvor han mener vi i Danmark kan bidrage allermest til at nå målene – og det handler – i overskrifter – primært om: Energi – Transport – Fødevarer og Forbrug (især tøj). Undervejs underbygger Dirch – hvorfor netop de områder har størst effekt.

Han “nørder” ikke ret meget … ned i enkelte detaljer. Målet er at give et grundigt overblik, så man – på et oplyst grundlag – kan vælge sig nogle indsatsområder i sin egen hverdag.
De områder kan man så selv sætte sig lidt mere ind i.
Dirch fokuserer mest på privatpersoner … .. men de fleste fokusområder kan nemt overføres til fx. foreningen eller virksomheden.

Ændrer du en adfærd hjemme, får du effekten fra 2-3 personer.
Ændrer du samme adfærd i foreningen, får du effekten fra måske 100 personer.
Foredraget kan evt. afsluttes med et gruppearbejde – kortere eller længere – hvor der tages hul på en snak om, hvad man kan gøre netop i jeres sammenhæng .. skolen, forsamlingshuset, foreningen, virksomheden, kirken…

Gruppearbejdet kan slutte med, at resultaterne i stikord afleveres til en tovholder – eller vi kan samle op i fællesskab.

Foredraget varer ca. 2 timer samt en pause undervejs + evt. tid til spørgsmål og gruppearbejde bagefter.

Foredraget ledsages af en PowerPoint og der er det vigtigt, at salen kan mørklægges i passende grad.