Bruger du – ligesom de fleste – musik på forskellige måder i markedsføring?
Til produktvideoen, firmapræsentationen, radio- eller TV-reklamen eller som den første oplevelse kunderne får, når de ringer ind?

Dette foredrag giver dig overraskende viden om musiks virkning og effektive redskaber til at udnytte det langt bedre i din markedsføring.

Musik og evolution

Musikkens elementer

Musik og markedsføring

Hvad ved vi om musik i markedsføring?
Forskning har vist, at musik kan få kunder til at vælge et produkt frem for et andet (op til 75%), øge omsætning med 38%, skabe større kundeloyalitet, ændre opfattelse af brand og meget andet. Her skal vi se en masse eksempler på, hvordan musik virker ude i virkeligheden inkl. forskellen på forskellige touchpoints.

Musik i jeres “butik”

Med udgangspunkt i ny viden skal vi se på nogle cases fra jeres egen hverdag. Vi skal altså bruge redskaberne I er blevet præsenteret for til at se med nye øjne på brugen af musik i jeres egen markedsføring.