Foredrag om FN’s verdensmål i lokalt perspektiv

De kommende 10 år bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omstille vores adfærd, livsstil og samfund, så vores børn og børnebørn får en bæredygtig fremtid. Omstillingens omfang kan virke uoverskuelige, men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, er til gengæld ubærlige!

Overalt i verden viser lokalsamfund, at det er muligt at udvikle en ny forståelse af det gode liv. Hvor fokus flyttes fra forbrugersamfundets unødvendige og ødelæggende forbrug, til sociale fællesskaber der sammen skaber lokal bæredygtig udvikling. Samtidig har vi gang på gang set, at folkelige bevægelser ofte bidrager med problemløsning og eksperimenter der skaber grundlaget for kommercielle succeser inden for den grønne sektor. Spørgsmålet er hvordan denne folkelige innovation, kan få mere plads i omstillingen af vores samfund – lokalt, kommunalt og nationalt?

Foredraget giver et bud på, hvordan demokratisk fornyelse og folkeoplysning om bæredygtig udvikling kan støtte de borgere og lokalsamfund, der ønsker at flytte sig fra at være en del af problemet, til at blive en del af løsningen. Så der skabes rammer for, at de grønne frontløbere kan udvikler de nye innovative løsninger, som verden så voldsomt kalder på.