I løbet af sit universitetsstudie har Hans Jørgen Bonnichsen i særlig grad beskæftiget sig med billedhuggeren Rudolf Tegner (1873-1950), hvis værker er placeret på Tegners Museum og Skulpturpark i det smukke fredede område “Rusland”, der er beliggende på Museumsvej 1, 3120 Dronningmølle.

Rudolf Tegner er gennem mange år blevet betragtet som “rå og fremmedartet” og har befundet sig i et kunstnerisk grænseland, hvor der blev stillet tvivl om hans kunstneriske værdi. Han er nu genindsat i den danske kunsthistorie og møder større og større forståelse og anerkendelse som billedhugger. Foredraget beskriver og illustrerer Tegner liv og værker.