Fra Oehlenschläger til Benny Andersen – et land i fundamental forvandling.

Digt, myte og kendsgerninger i én pærevælling.

Betagende er sangskatten jo i al dens digteriske pragt og nationale begejstring. Og selvglæde.

Højskolesangbogen er foruden dens funktion af sangbog en righoldig kilde til danmarkshistorien, som landet fortrinsvis blev beskrevet i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Nationalstaten på mere godt end ondt med natur og folk fortrinsvis sat i positivt relief til den omgivende verden.

Georg Metz taler om den danske arv.

Og vi synger sammen.

(Helst med pianist).