Hvis man skal tro Enhedslisten og den catalanistiske lobby, er Franco aldrig afgået ved døden. El generalísimo sov ikke stille ind i 1975 efter at have styret Spanien med hård hånd i fire årtier. Alt er ved det gamle, og republikkens forsvarere i tredivernes borgerkrig har stadig brug for internationale brigader. Alle til højre for for det yderste venstre er fascister, og venstrepopulismen udgør sammen med løsrivelsesbevægelserne en broget befrielseshær med retten på sin side.

Reelt er Spanien en moderne retsstat og en forbundsstat med meget vidtgående beføjelser lagt ud til regionerne. Så decentral er magten, at det viste sig at være et problem at koordinere sundhedsindsatsen under coronakrisen. Også undervisningen er lagt ud lokalt, hvor modstanderne af lokalnationalismerne klager over skolebøger fulde af historieforvanskninger. I de tosprogede regioner bliver det spanske sprog marginaliseret i en grad, så det går ud over de spansktalendes borgerrettigheder.

Spanienskorrespondent Sara Høyrup fortæller om virkelighedens Spanien anno 2021.