Georg Julin bifald

Del på:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Georg Julin

Forfatter, radiovært og foredragsholder om “Den fjerde alder” med råd og vejledning.

  • Om Georg Julin
  • Foredrag
  • Anmeldelser

Georg Julin har, trods grunduddannelse i økonomi, IT og salg, hele livet haft udgangspunkt i kreative opgaver. Fra ung, og hele livet, er det frivillige arbejde desuden prioriteret højt. I takt med udviklingen i arbejdslivet har han suppleret sine uddannelser. Det gælder både innovation i oplevelsesøkonomi, intern og ekstern kommunikation, krisekommunikation, journalistik, og senest i 2009, en toårig Master i oplevelsesledelse fra Roskilde Universitet.

Fra 1977 til 1997 ansat i Danmark Radios underholdningsafdeling på radioen, og med flere programrækker også på TV. Siden 1997 medstifter og tilrettelægger på Radio2, og yderligere vært på landsdækkende og regionalt TV. Programmer med uddybende interviews, musiktilrettelægger og præsentation, quiz og anden underholdning.

Siden 1990 har Georg Julin regelmæssigt holdt foredrag over hele Danmark om vedkommende og aktuelle emner i dagens samfund.

I 14 år fast klummeskribent med humor som speciale under titlen “Højt Humør” i Familie Journalen.

Seneste projekt er en bog og foredrag over hele landet om “Den fjerde alder”. Råd og vejledning målrettet de over 25 % af Danmarks befolkning der nu er over 60 år og kan se frem til i snit 21 år mere levetid end tidligere generation – og som meget få har planlagt.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Georg Julin er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

For booking af Georg Julin ring til - tlf. 7026 0100

Den fjerde alder · planlæg den i din tredje!

Alt for mange mennesker i Danmark har ikke for alvor har sat sig ind i, hvad sidste del af livet kan være og indebære, og at vi selv i stigende grad har, og får, et ansvar for at forvalte det. Et valg som hver enkelt af os selv skal tage – mens tid er – for hvis ikke vi gør det – er det et fravalg.

Missionen er at oplyse den helt almindelige dansker om det ansvar, som vi selv i stadig højere grad kommer til at tage for de sidste forventelige år af vores liv. Et valg som giver den enkelte en reel mulighed for at påvirke sin livskvalitet. Det kan bl.a. ske inden for områderne motion i dagligdagen, kostforandring, nuværende bolig eller seniorbolig, oplevelser, pension, bank, offentlige myndigheder, testamente, mental omstilling, og ikke at forglemme – humor. Foredragene giver idéer og anbefalinger til den brede befolkningsgruppe – og til den enkelte.

Foredraget henvender sig til 55+, da det allerede på det tidspunkt er muligt, hvis ønskeligt og nødvendigt, at omprioritere sin livsstil. Også et godt input til virksomheders personalepleje!

Hvad vil vi egentlig bruge de år til, hvordan vil vi tilrettelægge dem, har vi disponeret økonomisk rigtigt, og hvad kan vi endnu nå at gøre for at vedligeholde, eller ligefrem øge livskvaliteten i de ekstra mulige tildelte år? Fremtidsforskerne siger at vi i snit bliver 21 år ældre end tidligere generation.

Vi ved at der i dagens Danmark er godt 1,4 million mennesker over 60 år, og at der er indsat over 4.315 milliarder på pensionsordninger, der over de næste 15 – 20 år kommer til udbetaling, og samtidig udløser ca. 1.400 milliarder til Statskassen!!! Fremtidsforskere mener endvidere at mennesker over 60 år i stigende grad selv ønsker at bestemme over deres penge, da deres egne børn selv oparbejder arbejdsgiver- og lovbestemte pensioner.

Tror vi på medierne - hvorfor?

Hver dag bombarderes vi med oplysninger om alt mellem himmel og jord. På en normal hverdag modtager mennesket mange tusinde informationer. – Hver gang øjet opfanger 36.000 pixels, kan f.eks. hjernen kun fange de 12.000, og dermed bliver vi overstimuleret. Vi har ingen chance for at sortere, fordybe og reflektere i så mange informationer på én gang, og hvad tror vi så på?

Hvad er det medierne giver os – er vi klar over budskaberne? Eksempler på meget kendte danske pressehistorier – set fra en noget anden vinkel, hvor Georg Julin har været helt tæt på, eller selv involveret. F.eks. den berømte Farumsag, hvor Peter Brixtofte måtte stå for skud. Georg var selv involveret i sagen og har interessant viden der ryster.

Hvor blev den danske humor af?

Hvor blev den danske humor af? – kommunikation for alle aldersklasser.
“Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker”, sagde Victor Borge. Humor nedbryder afstanden, og dermed forståelsen for mange livsvigtige emner mellem mennesker. Der er dog flere opfattelser af hvad humor eller satire egentlig er for et begreb, og Georg Julin fokuserer i foredraget på, hvilken vej den danske humor er gået i tiden fra omkring 1950 og godt 40 år frem. I den tid hvor de elektroniske medier for alvor nedbrød grænserne for hvad humor tidligere var betegnelsen for.

Det tydeligste udtryk for humor er latteren, der adskiller mennesket fra andre skabninger, omvendt er latteren, fx den skadefro, ikke altid udtryk for humor. Satire er derimod en kunstnerisk, gerne humoristisk genre, der latterliggør og udleverer mennesker – og deres dumhed og unoder. Formålet er at underholde og revse ved at udstille mange former for tåbelighed eller uretfærdighed. Ofte med det formål at forbedre eller bekæmpe de tåbelige menneskers magt.

Undervejs i foredraget bliver der afspillet en række karakteristiske indslag, og givet eksempler på vittigheder der engang var både ærbare og provokerende på en genial måde der fik publikum til at tænke i flere dimensioner af indholdet – ikke mindst på sig selv i situationen.

Et underholdende men også oplysende foredrag, hvor Georg Julin kigger ind bag skabelsen af humor og satire – med egne oplevelser og erfaringer.

Hvor er verden på vej hen · og hvorfor ser vi det ikke?

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv - (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig.

Ikke mindst med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV har Georg Julin studeret og løbende sat sig ind i denne verdens udvikling som bringer os – ja, hvorhen? – Har vi tænkt over det, og ved vi nok om hvilket muligt hamsterhjul vi træder i til daglig?

Foredraget er en kombination af medierelevante, politiske og religiøse betragtninger, set i lyset af den kolossale udvikling der foregår i disse år, og som vi som enkeltindivid ikke følger nok med i. Det kendte demokrati er udfordret af både overvågningskameraer i millionvis med bl.a. ansigtsgenkendelse til myndighederne. (I Kina alene er der nu over 200 millioner kameraer installeret). Men også protestbevægeler via sociale medier rykker demokratiet med protester på tværs af politiske retninger der i stedet kæmper for ”en sag” – se De Gule Veste i Frankrig, ”klimareligionen”, Hong Kong etc., etc.

Georg Julin inddrager også den udvikling der foregår inden for robot- og IT-sektoren, inklusive 3D-teknologien, der er i gang med, og fremover producerer både bygninger, mad, fly og biler og forventelig fembringer en arbejdsløshed på 1/3 af jordens befolkning inden for en periode på 5-10 år. Hvem taler om det blandt politikere og medierne – mens sandheden rykker nærmere? Et følelsesladet og konkret oplysende foredrag med efterfølgende debat.

Gospel · Det glade budskab

Gospel – “Det glade budskab” – om oprindelsen, udviklingen og indtoget i Danmark.

“Den tredje bølge” af gospelkorenes ord og toner lyder i disse år overalt i Danmark. For blot en generation siden kaldtes det “rytmisk kristen sang og musik”, og det var ikke uden “kirkelige sværdslag” at denne “amerikaniserede” form for sang og musik blev modtaget i de danske kirker. “Første og anden bølge” skabte dog trods alt grobund for nutidens “folkelige popularitet”, og endda til kommercialisering. – Fra selv at være aktiv i udviklingen af kor fra midten af 1960’erne og frem til i dag, over at blive givet muligheden for at formidle “den nye sang og musik” til hele Danmark via Danmarks Radios programmer på P3 med titlerne “Aktuel Kristen Musik” og senere “Fokus på Gospel”, gennemgår Georg i foredraget hele udviklingen ved eksempler i lyd og video.

Fra de første spæde toner fra slaverne i USA, til Guds indgriben og indtog i den enkeltes liv, til kirkernes modtagelse, og senere verdenspublikummets overraskende modtagelser – negativt, men heldigvis mest positivt. En dramatisk historie med et livgivende indhold – “Det Glade Budskab” – Gospel er, alt andet lige, stadig det engelske ord for evangeliet om Jesus Kristus.

Foredraget er dokumenteret med spændende musikalske klip fra fortid og nutid, der forklarer hele forløbet.

Et spændende liv i underholdningsbranchen!

Over 44 år i underholdningsbranchen, 22 år i Danmarks Radio. Mange spændende historier om en anderledes livsform.

Hvor meget er underholdning? Hvor meget kold beregning? Hvornår er det mere “under” end “holdning”? Hvordan er det at have værdier og holdninger i den branche? Causeri og foredrag med efterfølgende spørgsmål og svar.

Narcissisme og dens drabelige konsekvenser

Narcissisme er et begreb – en sygdom – der er rykket uhyggeligt stærkt frem i vores samfund. Den berører over en halv million mennesker, påvirket af godt 15 procent af vores befolkning – ligeligt fordelt på begge køn.

Konsekvenserne er uoverskuelige for de der rammes af en narcissist.

Foredraget vil, udover at beskrive de meget klare symptomer, kendetegn og konsekvenser, klart beskrive en række eksempler i hverdagen. Nogle af eksemplerne er som pårørende meget personlige, og Georg har derfor også flere anonyme, men bekræftede data på, hvilke handlinger narcissisten har gjort for at “få opmærksomhed” og skade andre. Da det er en international beskrevet sygdom, vil han også komme med konkrete eksempler på hvordan man kan identificere narcissistens væremåde og adfærd.

Foredraget har UDELUKKENDE præventiv virkning og for at hjælpe mange mennesker ud af den forfærdelige ondskab – der på afstand ligner “charme” – og advare andre der føler sig “draget”. Som flere anerkendte psykiatere og læger siger som hjælpemiddel: “Flygt, flygt, flygt.” Det bliver nemlig ALDRIG bedre, og det er nogle af de forklaringer Georg vil underbygge på foredraget. Alvorligt, ikke kun for pårørende, men for hele samfundet.

”Den fjerde alder” – du får måske 21 år mere at leve i!

Foredraget er et “aktivt foredrag”, hvor Georg taler om “de mulige år” som forskere siger at “60+”-generation ser ud til at opnå. De og statistikerne peger på at vi i snit bliver 21 år ældre. – Hvad vil vi så bruge den ekstra tid til – og  på – og hvordan kan vi forberede os til at få en så god kvalitetstid, som overhovedet muligt, ud af de ekstra år?

Han taler om både motion i dagligdagen, kostforandring, nuværende bolig eller seniorbolig, oplevelser, pension, bank, offentlige myndigheder, testamente, mental omstilling, og ikke at forglemme – humor – og det helt aktuelle – seniorboliger – og om vi har råd til at lade være med at forberede os – på det hele!

Vi ved at i dagens Danmark er hver femte af os over 60 år, svarende til  1,5 millioner personer, og at der er indsat over 5.000 milliarder kroner på pensionsordninger, der over de næste 15 – 20 år betyder langt over 1,5 milliader kroner til staten.

Fremtidsforskere mener at “60+”-erne i stigende grad selv ønsker at bestemme over deres penge, da deres egne børn selv oparbejder arbejdsgiver- og lovbestemte pensioner.

I de knapt to timer foredraget varer, bliver der givet råd om praktiske øvelser, set på økonomiske modeller, talt testamenter og konsekvenser, men ikke mindst set på de rige oplevelser som alle kan blive en del af – hvis man bruger den tredje alder – til at forberede sig grundigt til den fjerde.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Georg Julin er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

For booking af Georg Julin ring til - tlf. 7026 0100

Ingen anmeldelser på foredragsholderen...
...men de kommer!

Uforpligtende forespørgsel

favicon

Tak for
forespørgslen.

Vi svarer dig hurtigst muligt

Følg os på sociale medier
(så bliver vi glade!)

Del på facebook
Del på linkedin
Bliv inspireret af os

Modtag løbende inspiration til dit næste arrangement

cookies-bifald

Vi anvender cookies for at hjælpe dig at navigere og analyse sidens trafik. Hvis du forsætter med at bruge siden, accepterer du vores brug af cookies.