fbpx
sarah-warny-berg-bifald

Del på:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Sarah Warny Berg

Antropolog, konfliktmægler og foredragsholder om mærkværdighederne i vores egen kultur.

  • Om Sarah Warny Berg
  • Foredrag
  • Anmeldelser

Sarah Warny Berg er uddannet antropolog, familieterapeut og konfliktmægler og beskæftiger sig med de fælles eksistentielle vilkår, der er forbundet med at være menneske. Det gør hun primært gennem forskellige fotoprojekter, hvor hun binder menneskers historier sammen gennem billeder og fælles temaer. Derudover er hun aktiv i den offentlige debat med kronikker og radiointerviews, hvor hun kæder dagligdagsobservationer sammen med større sociale og kulturelle bevægelser i samfundet.

I foredragene tager Sarah os med på en slags opdagelsessafari, hvor hun præsenterer os for forskellige dagligdagsfænomener og viser os, hvordan gængse sandheder, vi tager for givet, også kan ses som resultater af historiske og filosofiske strømninger, der har været med til at forme vores tænke- og handlemåder. Hun inddrager skægge anekdoter fra undersøgelser, rejser og ophold i udlandet, som afspejler det eksotiske og mærkværdige i vores egen kultur og tænkemåder.

Samtalesaloner med Sarah Warny Berg

Book en Samtalesalon med Sarah Warny Berg, hvis du ønsker at skabe samhørighed og dialog omkring et aktuelt emne.

Hvad er en Samtalesalon?

En Samtalesalon en form for workshop, som har til formål at skabe samhørighed og dialog omkring et specifikt emne. Det gøres gennem korte oplæg og spørgsmål, som deltagerne bliver sat sammen på kryds og tværs for at besvare. Samtalesalonen er en dialog til forskel fra diskussion. Vi skal altså ikke løse problemer, men i stedet udfordre vores forståelser ved at se tingene fra flere perspektiver og herved åbne horisonten for, hvordan vi kan tage os af det, der er væsentligt.

Hvilken forskel gør en Samtalesalon?

Folk lærer tit mest af det, de selv siger, og i Samtalesalonen får alle mulighed for at sige noget, uden at alle nødvendigvis skal høre det. Ved at invitere jeres medarbejdere eller gæster til en Samtalesalon, kan I bryde med langtrukne rundbordsnakke og dagsordner, der kapres og alligevel skabe et rum, hvor alle forholder sig til et givent emne. Som facilitator er det Sarah Warny Bergs rolle at samle op på ligheder og mangfoldigheder i gruppen, så I ved arrangementets afslutning har en oplevelse af, hvad I har til fælles.

Hvad kan en Samtalesalon bruges til?

Trivsel: I er måske en virksomhed, der oplever stresssygemeldinger eller konflikter blandt medarbejdergruppen, eller også vil I bare gerne høre, hvad I som ledelse skal gøre endnu mere af, for at jeres medarbejdere trives i dagligdagen. I kan sammen tage emner op som: kollegaskab, formål, kommunikation, indflydelse og mening.

Samhørighed: I er måske en organisation eller en forening med et samlet fælles formål. I ønsker at styrke samhørigheden omkring jeres sag, eller måske I har brug for at afklare, om I nu også stadig mener det samme. I og Sarah kan gå i dybden med centrale begreber fra jeres dagligdag eller undersøge, hvad det egentlig er, der driver jer til det, I gør, og hvad det er, I er fælles om.

Opfølgning på foredrag: Efter foredrag har tilhørerne ofte brug for at sætte den nye viden i relation til deres eget virke, og en Samtalesalon er et oplagt alternativ til endeløse spørgsmålsrunder, hvor energien ofte dør ud. Her vil Sarah lægge Samtalesalonen op ad dagens tema og invitere deltagerne til at reflektere over, hvordan den nye viden kan gøres relevant i deres dagligdag.

Demokrati og Folkelighed: I er måske en kulturinstitution eller skole, som kan lide at samle mennesker til vedkommende og engagerende arrangementer. I kan tage emner op af fælles menneskelig eksistentiel karakter såsom: mening, fællesskab, empati, hjælp, venskab eller kærlighed. I vinkler sammen emnet, så det lægger sig op ad aktuelle strømninger i Samfundet eller i jeres lokalmiljø.

Hvorfor skal I vælge Sarah Warny Berg?

Sarah tilretter arrangementet efter jeres behov.
Gennem et grunddigt forarbejde sikrer hun sig, at I har en fælles forståelse af, hvad jeres samarbejde går ud på, og undervejs sørger hun for, at I hele tiden justerer ind efter, hvad der er brug for. Således sikrer hun sig, at arrangementet bidrager til jeres målsætning, og at I kommer videre ad den vej, I ønsker.

Sarah tydeliggør sammenhænge og mangfoldighed blandt jer.
Med hendes uddannelsesbaggrunde som antropolog, familiebehandler og konfliktmægler, afkoder hun hurtigt væsentlige temaer i jeres gruppe og sætter dem i relation til hinanden. I får derfor en facilitator, der kan sætte jeres ligheder og forskelligheder i spil og herved åbne op for en dialog, der kan gøre jer klogere på hinanden og jer selv.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Sarah Warny Berg er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

For booking af Sarah Warny Berg ring til - tlf. 7026 0100

FOMO

- kan man glip af selve livet i jagten på ikke at gå glip af noget?

Fear Of Missing Out. Angsten for at gå glip af noget.

FOMO er et begreb, der har vundet indpas i folkemunde i det seneste årti. Begrebet skal bl.a. beskrive den uro, mange af os oplever, når vi skal træffe valg. Store som små. Er det nu det rigtige jeg vælger? Hvad går jeg så glip af? Hvad siger det om mig, at det er sådan, jeg vælger?

Sarah Warny Berg vil tage os med på en opdagelsessafari i begrebet FOMO. Først skal vi have de antropologiske briller på, når vi forsøger at forstå, hvad det mon er i vores samtid, der gør det så afgørende at gå glip af noget. Hvilken serie af historiske strømninger, kan vi pege på, som har ført os hertil, hvor valget er blevet så vigtigt?

Fra den historiske vinkel bliver vi taget med i en mere filosofisk og eksistentiel undersøgelse af emnet. Sarah inddrager eksempler fra populærkulturen og kunstverden, der kan pege på, at netop rammer og begrænsninger, kan give en oplevelse af dybde og mening. Hun inddrager også betragtninger fra hendes terapeutiske og fotografiske praksis, idet hun bringer vores opmærksomhed hen på spørgsmålet om, om vi kan gå glip af selve livet i jagten på ikke at gå glip af noget. Livet forstået som overgivelsen til det at være menneske med alt hvad det indebærer.

Dette foredrag er at anbefale til jer, som har lyst til at sætte tankerne i gang hos jeres tilhører og måske give dem ideer til, hvordan de kan skabe mere samhørighed og mindre søgen. Sarah faciliterer også meget gerne en dialog mellem deltagerne, hvis I ønsker det.

Nyder du din frihed?

Mange af os kan have for vane at tale tungt om alt det, vi skal. Vi skal arbejde, vi skal huske at slappe af, vi skal være søde og alt muligt andet. Men der er jo egentlig ikke noget, vi skal. Ikke siden vi blev voksne og selv kunne bestemme.

Sarah Warny Berg tager os med på en humoristisk og tankevækkende rejse i, hvad frihed er, og hun åbner perspektiver for, hvordan vi kan skabe mere nydelse i vores liv. ”Der er alligevel ikke nogen, der kommer og giver os en medalje til sidst” siger hun – afklaret af egen bitter erfaring.

Sarah rammer et af tidens centrale temaer, når hun sætter fokus på frihed. Vi har aldrig haft flere valgmuligheder og færre kulturelle begrænsninger, end vi har i dag, og alligevel siges 20-30% af danskerne at have et for højt stressniveau. Hvis vi er så frie, hvorfor vælger vi så så stressede liv?

Book dette foredrag, hvis du har lyst til at udfordre dine gæsters horisont ift. at skabe sig det liv, de gerne vil have. Sarah inddrager forskellige oppe-i-tiden forfattere og debattørers betragtninger til at fortolke let genkendelige dagligdagssituationer fra sit eget liv. Gennem selvironi inviterer hun os til at kigge på vores valg for at gennemskue vores egne skjulte agender og punktere vores offer-fortællinger.

Du er garanteret et smil på læben og en håndfuld gode spørgsmål, du kan gå hjem og stille dig selv for at se meningen i de valg, du allerede har truffet og genopleve friheden til at træffe nogle nye.

Til tomgang os skiller

– er åbne parforhold next step?

”Til døden os skiller”. Sådan sluttes de fleste ægteskabsløfter, men mange parforhold slutter af helt andre årsager. Som f.eks. tomgang. Det kan være svært at holde fast i hinanden i en samtid, hvor det at ”mærke sig selv” og at ”realisere sig selv” bliver mere og mere centralt i forståelsen af et godt liv.

Sarah Warny Bergs foredrag er et smukt portræt af kærlighedens væsen. Med rørende beskrivelser fra hendes egen rejse fra den evigt udeblivende ”Eneste Ene” til pludselig at befinde sig som en del af et åbent parforhold, sætter hun kærligheden i perspektiv; Er kærligheden kun stor, hvis den varer ved? Og når nu vi ønsker alt godt for vores elskede, hvorfor er mere kærlighed fra andre partnere ikke en del af pakken for de fleste?

Foredraget er ikke en forsvarstale for det åbne parforhold, for som Sarah vil vise os, kan åbenheden medføre et væld af konfrontationer med éns skyggesider. Spørgsmålet er, om man er villig til at mærke de svære følelser, der kan være forbundet med at give den anden fri og det tab af kontrol, der ligger i det. Lige så vel som spørgsmålet også er, om man er villig til at kontrollere sig selv og en anden gennem et helt liv, hvis lysten til at mærke nye sider af sig selv opstår med en tredje person?

Book dette foredrag, hvis du interesserer dig for nuancerne i kærlighedens væsen. Du behøver ikke selv være nysgerrig på åbne forhold. Du bliver taget med ind i et samtidsbillede, hvor Sarah viser os kærlighedens betingelser i dag og hun inddrager blot sine egne erfaringer for på tankevækkende vis at illustrere, hvilen kompleksitet der ligger i det, vi kalder kærlighed.

Hvad kan vi hente fra mørket?

Det er de færreste af os, der kommer igennem livet uden skrammer. Man kan endda få skrammer af en barndom, hvor éns forældre gjorde alt for, at man ikke skulle få skrammer. Måske det netop er de spor, livet sætter i os, der gør os til dem vi er?

Sarah Warny Berg udgav i 2020 bogen ”There is a Crack in every Skin, that’s how life gets in” – en samling af billeder og fortællinger af mennesker med ar på kroppen. Bogen er en smuk opfordring til, at vi alle kan kigge på de spor, livet har sat i os, for at se hvordan de har tilføjet nuancer til tonerne i vores liv, og hvad de har lært os om, hvad det vil sige at være menneske.

I foredraget ”Hvad kan vi hente fra mørket?” udfolder Sarah et poetisk blik på de smukke såvel som smertelige erfaringer, livets mørke stunder kan bringe ind i livet. Hun perspektiverer til naturen, hvor det jo skal blive efterår, for at det igen kan blive forår og nye spirer kan komme op igen. Som hun siger, så kan vi mennesker komme til at ønske evig sommer som et billede på, at vi helst blot vil have det lyse og lette. Herved kan vi glemme vigtigheden af det, som mørket kan give os.

Det er et foredrag, der giver håb og mening til selv de mørkeste tider af livet og kan anbefales til et publikum, som er interesserede i at gå på opdagelse i livets eksistentielle udfordringer. Sarah tilbyder også at skabe dialog mellem deltagerne ift. hvad emnet vækker i dem.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Sarah Warny Berg er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

For booking af Sarah Warny Berg ring til - tlf. 7026 0100

“Vi var så heldige, at vi fik Sarah Warny Berg til Albertslund for at holde hendes foredrag ”F.O.M.O.”. Det var en bragende succes. Sarah havde forsamlingen i sin hule hånd i løbet af kort tid. Hun er så engageret og levende i sin fortælle form, at det fanger tilhørerne fuldstændigt. Sarah svarer på alle spørgsmål fra publikum, og gør det på en yderst charmerende måde, så det bliver en del af hendes foredrag. Vi var tvangsindlagt til at engagerer hende igen med et andet foredrag.”
Jørgen Gindrup, Bestyrelsesformand
De Ældres Højskole
“Sarah er en interessant og vidende foredragsholder med godt greb om stoffet og mange fine – og overraskende – pointer undervejs. Hun formår at engagere og involvere tilhørerne undervejs med sin grundige research og humoristiske tilgang til en vanskelig problematik.”
FOF Syd- og Vestsjælland
“Sarah er en inspirerende og levende foredragsholder, med fokus på at engagere og involvere publikum i en kreativ og innovativ process. Hvor både hendes humor og livserfaringer fanger ens opmærksomhed med det samme. Hun formidler sin viden på en seriøs og præcis facon med fokus på en åben og deltagende dialog med publikum.”
Nikoline Lohmann
Digital Storylab
“Formiddagen med Sarah blev meget givende, for Sarah er en nysgerrig og vidensamlende person. Der øste af personlige erfaringer blandet med antropologiske, filosofiske og historiske perspektiver. Hun fik inddraget salen så oplæg, spørgsmål og diskussion gik op i en højere enhed.”
Birthe Birger
Hagemann Gruppen

Uforpligtende forespørgsel

favicon

Tak for
forespørgslen.

Vi svarer dig hurtigst muligt

Følg os på sociale medier
(så bliver vi glade!)

Del på facebook
Del på linkedin
Bliv inspireret af os

Modtag løbende inspiration til dit næste arrangement

cookies-bifald

Vi anvender cookies for at hjælpe dig at navigere og analyse sidens trafik. Hvis du forsætter med at bruge siden, accepterer du vores brug af cookies.