sarah-warny-berg-bifald

Del på:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

Sarah Warny Berg

Antropolog, konfliktmægler og foredragsholder om mærkværdighederne i vores egen kultur.

  • Om Sarah Warny Berg
  • Foredrag
  • Anmeldelser

Sarah Warny Berg er uddannet antropolog, familieterapeut og konfliktmægler og beskæftiger sig med de fælles eksistentielle vilkår, der er forbundet med at være menneske. Det gør hun primært gennem forskellige fotoprojekter, hvor hun binder menneskers historier sammen gennem billeder og fælles temaer. Derudover er hun aktiv i den offentlige debat med kronikker og radiointerviews, hvor hun kæder dagligdagsobservationer sammen med større sociale og kulturelle bevægelser i samfundet.

I foredragene tager Sarah os med på en slags opdagelsessafari, hvor hun præsenterer os for forskellige dagligdagsfænomener og viser os, hvordan gængse sandheder, vi tager for givet, også kan ses som resultater af historiske og filosofiske strømninger, der har været med til at forme vores tænke- og handlemåder. Hun inddrager skægge anekdoter fra hendes mange undersøgelser, rejser og ophold i udlandet, som afspejler det eksotiske og mærkværdige i vores egen kultur og tænkemåder.

Samtalesaloner med Sarah Warny Berg

Book en Samtalesalon med Sarah Warny Berg, hvis du ønsker at skabe dialog omkring et aktuelt emne.

Hvad er en Samtalesalon?

En Samtalesalon en form for workshop, som har til formål at skabe reflektion og dialog omkring et aktuelt emne. Det gøres gennem korte oplæg og spørgsmål, som deltagerne bliver sat sammen på kryds og tværs for at besvare. Samtalesalonen er en dialog til forskel fra diskussion. Vi skal altså ikke løse problemer, men i stedet udfordre vores forståelser ved at se tingene fra flere perspektiver og herved styrke vores evne til at tage os af det, der er væsenligt.

Hvilken forskel gør en Samtalesalon?

Folk lærer tit mest af af det, de selv siger, og i Samtalesalonen får alle mulighed for at sige noget, uden at alle nødvendigvis skal høre det. Ved at invitere jeres medarbejdere eller gæster til en Samtalesalon, kan I bryde med langtrukne rundbordsnakke og dagsordner, der kapres og alligevel skabe et rum, hvor alle forholder sig til et givent emne. Som facilitator er det Sarah Warny Bergs rolle at samle op på ligheder og mangfoldigheder i gruppen, så I ved arrangementets afslutning har en oplevelse af, hvad I har til fælles.

Hvad kan en Samtalesalon bruges til?

Trivsel: I er måske en virksomhed, der oplever stresssygemeldinger eller konflikter blandt medarbejdergruppen, eller også vil I bare gerne høre, hvad I som ledelse skal gøre endnu mere af, for at jeres medarbejdere trives i dagligdagen. I kan sammen tage emner op som: kollegaskab, formål, kommunikation, indflydelse og mening.

Samhørighed: I er måske en organisation eller en forening med et samlet fælles formål. I ønsker at styrke samhørigheden omkring jeres sag, eller måske I har brug for at afklare, om I nu også stadig mener det samme. I og Sarah Warny Berg kan gå i dybden med centraler begreber fra jeres dagligdag eller undersøge, hvad det egentlig er, der driver jer til det, I gør, og hvad det er, I er fælles om.

Opfølgning på foredrag: Efter foredrag har tilhørerne ofte brug for at sætte den nye viden i relation til deres eget virke, og en Samtalesalon er et oplagt alternativ til endeløse spørgsmålsrunder, hvor energien ofte dør ud. Her vil hun lægge Samtalesalonen op ad dagens tema og invitere deltagerne til at reflektere over, hvordan den nye viden kan gøres relevant i deres dagligdag.

Demokrati og Folkelighed: I er måske en kulturinstitution eller skole, som kan lide at samle mennesker til vedkommende og engagerende arrangementer. I kan tage emner op af fælles menneskelig eksistentiel karakter såsom: mening, fællesskab, empati, hjælp, venskab eller kærlighed. I vinkler sammen emnet, så det lægger sig op ad aktuelle strømninger i Samfundet eller i jeres lokalmiljø.

Hvorfor skal I vælge Sarah Warny Berg?

Sarah tilretter arrangementet efter jeres behov.
Gennem et grunddigt forarbejde sikrer hun sig, at I har en fælles forståelse af, hvad jeres samarbejde går ud på, og undervejs sørger hun for, at I hele tiden justerer ind efter, hvad der er brug for. Således sikrer hun sig, at arrangementet bidrager til jeres målsætning, og at I kommer videre ad den vej, I ønsker.

Sarah tydeliggør sammenhænge og mangfoldighed blandt jer.
Med hendes uddannelsesbaggrunde som antropolog, familiebehandler og konfliktmægler, afkoder hun hurtigt væsentlige temaer i jeres gruppe og sætter dem i relation til hinanden. I får derfor en facilitator, der kan sætte jeres ligheder og forskelligheder i spil og herved åbne op for en dialog, der kan gøre jer klogere på hinanden og jer selv.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Sarah Warny Berg er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

For booking af Sarah Warny Berg ring til - tlf. 7026 0100

FOMO - hvad og hvorfor?

Fear Of Missing Out.

Angsten for at gå glip af noget. FOMO er et begreb, der har vundet indpas i folkemunde, så det efterhånden er blevet en kendsgerning, at mange mennesker, særligt de unge, i deres valg snarere er styret af en angst for at gå glip af noget end af lyst og engagement.

Hvordan viser det sig, og hvorfor er det blevet sådan? Hvad er det for påvirkninger fra samfundet, der gør, at det kan opleves som farligt at gå glip af noget? Hvad vil det egentlig sige at gå glip af noget? Og hvorfor er det værre nu end tidligere? Findes der også strømninger i tiden, som viser, at F.O.M.O. ikke er en altoverskyggende folkeplage?

Dette vil Sarah Warny Berg forsøge at svare på gennem en analyse af udvalgte tv-programmer, reklamer og sociale medier samt ved at inddrage eksempler fra sine undersøgelser af ungdomskultur, kærlighedsforhold og reality-tv

Foredraget FOMO – hvad og hvorfor? giver et indblik i, hvordan vi ser angsten for at gå glip af noget i kendte hverdagsfænomener, og forsøger at svare på, hvorfor det har vundet så stort indpas i vores samtid.

Varighed: Foredraget er sat til at vare 2 timer og kan skaleres op og ned efter jeres behov

Om at begrænse sig til lykken

Er frihed det samme som ubegrænset adgang til muligheder? Bliver vi lykkelige af at opnå det, vi ønsker os? Og hvad er lykke og frihed egentlig?

Vi lever i et af verdens lykkeligste lande, og forskerne peger på, at årsagerne bl.a. skal findes i vores rige adgang til muligheder. Samtidig tyder meget på, at valgene gør os rastløse og stressede, fordi det kan synes op til os selv at skabe vores egen lykke.

I foredraget "Hvad kom først; lykken eller friheden?” forfølger Sarah Warny Berg Camus’ påstand om, at frihed måske netop er at turde bekende sig til valg, der begrænser os, og at erkendelsen af dette er en forudsætning for at opleve sig lykkelig.

Dette gør Sarah bl.a. gennem en beretning fra et ophold i en sekt i Argentina, hvor hun var vidne til en dogmatisk livsførelse, som her blev betragtet som forudsætningen for et lykkeligt liv. Hun bruger dette som modspejl til gængse værdier i vores samfund, og hun fremhæver prominente personer og historiske bevægelser, som, hun mener, har præget vores opfattelser af lykke og frihed – til en gotisk knude, der ikke kan løses, med mindre man løsner lidt på kravene til begge dele.

Til tomgang os skiller

Kærlighedens betingelser i det moderne samfund.
Parforholdet har i dag hårde betingelser, hvilket vi kan se på de høje skilsmissetal og det evigt udskiftende singlemarked, som udgør en indbringende forretning for datingsites og datingapps.

Noget tyder på, at vi har forventninger til parforholdet, som er svære at leve op til. Måske det i virkeligheden handler om forventninger til os selv? Vi lever i en tid, hvor vi endelig ikke må gå glip af noget, og hvor vi frem for alt ikke må gå i tomgang. Parforholdet er ikke længere en praktisk foranstaltning, men en tosomhed, der skal bidrage til den enkeltes rivende udvikling.

Måske ægteskabet og livslange forhold i virkeligheden er en forældet institution? Måske vi er på vej ind i en ny tid, hvor vi i kærlighedslivet ligesom i arbejdslivet må udruste os med fleksibilitet, robusthed og omstillingsparathed?

Sarah Warny Bergs foredrag Til tomgang os skiller – kærlighedens betingelser i det moderne samfund giver et indblik i, hvad det er for betingelser kærligheden har i dag – dels til at udvikle sig i, dels til at vare ved.

Varighed: ca. 2 timer.

Hvad vil det sige at være menneske?

Mange af os søger en mening med livet. Måske endda i særlig grad i tider med modgang eller tomgang. Når der ikke er så meget at grine af eller glæde sig til. Når det, vi tror på, viser sig ikke at være sandt, eller når vi indser, at det vi har kæmpet for, aldrig kommer til at ske.

Så søger vi en forklaring på, hvorfor tingene sker, som de gør. Et formål med tingene. Tegn som kan forudsige, hvad vi kan forvente os af det næste. Spor vi kan navigere efter, når vi skal træffe valg. Ting der er værd at holde fast i.

I foredraget Hvad vil det sige at være menneske? viser Sarah Warny Berg et udvalg af sine fotoserier, som fortæller om, hvordan mennesker, der er konfronteret med livets alvorlige sider finder mening i alt det svære. Og hvis ikke mening; så finder de måder at leve med det, der er svært.

Projekterne har vist Sarah at der ikke nødvendigvis er nogen mening med fortvivlelse, sorg og afsavn, men at følelserne opstår, når vi mister tro, håb og kærlighed. Det er et vilkår ved at være menneske, at vi af og til mister, og meningen opstår i den måde, vi håndterer det på.

Ønsker du yderligere oplysninger og priser på Sarah Warny Berg er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde formularen. Der kan du beskrive dit arrangement, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

For booking af Sarah Warny Berg ring til - tlf. 7026 0100

“Vi var så heldige, at vi fik Sarah Warny Berg til Albertslund for at holde hendes foredrag ”F.O.M.O.”. Det var en bragende succes. Sarah havde forsamlingen i sin hule hånd i løbet af kort tid. Hun er så engageret og levende i sin fortælle form, at det fanger tilhørerne fuldstændigt. Sarah svarer på alle spørgsmål fra publikum, og gør det på en yderst charmerende måde, så det bliver en del af hendes foredrag. Vi var tvangsindlagt til at engagerer hende igen med et andet foredrag.”
Jørgen Gindrup, Bestyrelsesformand
De Ældres Højskole
“Sarah er en interessant og vidende foredragsholder med godt greb om stoffet og mange fine – og overraskende – pointer undervejs. Hun formår at engagere og involvere tilhørerne undervejs med sin grundige research og humoristiske tilgang til en vanskelig problematik.”
FOF Syd- og Vestsjælland
“Sarah er en inspirerende og levende foredragsholder, med fokus på at engagere og involvere publikum i en kreativ og innovativ process. Hvor både hendes humor og livserfaringer fanger ens opmærksomhed med det samme. Hun formidler sin viden på en seriøs og præcis facon med fokus på en åben og deltagende dialog med publikum.”
Nikoline Lohmann
Digital Storylab
“Formiddagen med Sarah blev meget givende, for Sarah er en nysgerrig og vidensamlende person. Der øste af personlige erfaringer blandet med antropologiske, filosofiske og historiske perspektiver. Hun fik inddraget salen så oplæg, spørgsmål og diskussion gik op i en højere enhed.”
Birthe Birger
Hagemann Gruppen

Uforpligtende forespørgsel

favicon

Tak for
forespørgslen.

Vi svarer dig hurtigst muligt

Følg os på sociale medier
(så bliver vi glade!)

Del på facebook
Del på linkedin
Bliv inspireret af os

Modtag løbende inspiration til dit næste arrangement

cookies-bifald

Vi anvender cookies for at hjælpe dig at navigere og analyse sidens trafik. Hvis du forsætter med at bruge siden, accepterer du vores brug af cookies.