Michael jensenForedrag

Håndtering og påvirkning af virksomhedskultur

michael-jensen-bifald

Kultur er en uhåndterlig og udefinerbar størrelse og når virksomheden indimellem vælger at arbejde med kultur fokuserer de ofte ensidigt på dens værdier, men kultur er andet og meget mere end blot værdier.

I foredraget præsenteres de forskelle parametre kultur drejer sig om, og der præsenteres en række konkrete redskaber vi kan anvende i vores eget kulturarbejde.

Vi kommer bl.a. ind på følgende temaer:

  • Kulturelle grundbegreber
  • Scheins isbjerg
  • Hofstede’s kulturelle dimensioner
  • Kulturanalyse
  • Kulturmarkører
  • Påvirkning af kultur

Foredraget har en varighed af 90-120 minutter – gerne med dialog undervejs