Niels PlougForedragsholder

Niels Ploug

foredrag profil niels ploug

Niels Ploug er uddannet økonom fra Københavns Universitet, hvor han blev kandidat i 1985.

Han har i mange år været ansat på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere kaldet Social-forskningsinstituttet). I dag er han direktør for personstatistik på Danmarks Statistik – og fortsat tilknyttet SFI som konsulent.

Velfærdsstaten er der et område, som han har beskæftiget sig med. Han har været med til at gennemføre en række store projekter, der sammenlignede den danske velfærdsstat med andre europæiske velfærdsmodeller – og han har særligt interesseret sig for pensionssystemets udvikling.

Social arv og social ulighed er et område, som han også har beskæftiget sig meget med. Han har ledet et meget stort forskningsprogram om negativ social arv, og har især selv interesseret sig for den sociale ulighed, der findes i det danske uddannelsessystem.

Niels Ploug har undervist, siden han blev færdig på universitetet. I mange år underviste han økonomistuderende i Danmarks økonomiske historie, og derefter underviste han studerende på Handelshøjskolen i København i økonomi. I de senere år er han vendt tilbage som underviser på økonomistudiet på Københavns Universitet. Her underviser han kommende økonomer i sociologi – samt i emner som betydningen af social ulighed, klasser i det moderne samfund og globalisering og individualisering.

Han har gennem årerne holdt hundredvis af foredrag for såvel forsamlinger på flere hundrede personer som for mindre grupper og har på den måde fået en omfattende erfaring som foredragsholder.