Sarah Warny BergForedragsholder

Sarah Warny Berg

sarah warny berg 2 bifald

Sarah Warny Berg er uddannet antropolog, familieterapeut og konfliktmægler og beskæftiger sig med de fælles eksistentielle vilkår, der er forbundet med at være menneske. Det gør hun primært gennem forskellige fotoprojekter, hvor hun binder menneskers historier sammen gennem billeder og fælles temaer. Derudover er hun aktiv i den offentlige debat med kronikker og radiointerviews, hvor hun kæder dagligdagsobservationer sammen med større sociale og kulturelle bevægelser i samfundet.

I foredragene tager Sarah os med på en slags opdagelsessafari, hvor hun præsenterer os for forskellige dagligdagsfænomener og viser os, hvordan gængse sandheder, vi tager for givet, også kan ses som resultater af historiske og filosofiske strømninger, der har været med til at forme vores tænke- og handlemåder. Hun inddrager skægge anekdoter fra hendes mange undersøgelser, rejser og ophold i udlandet, som afspejler det eksotiske og mærkværdige i vores egen kultur og tænkemåder.

 

Samtalesaloner med Sarah Warny Berg

Book en Samtalesalon med Sarah Warny Berg, hvis du ønsker at skabe dialog omkring et aktuelt emne.

Hvad er en Samtalesalon?

En Samtalesalon en form for workshop, som har til formål at skabe reflektion og dialog omkring et aktuelt emne. Det gøres gennem korte oplæg og spørgsmål, som deltagerne bliver sat sammen på kryds og tværs for at besvare. Samtalesalonen er en dialog til forskel fra diskussion. Vi skal altså ikke løse problemer, men i stedet udfordre vores forståelser ved at se tingene fra flere perspektiver og herved styrke vores evne til at tage os af det, der er væsenligt.

Hvilken forskel gør en Samtalesalon?

Folk lærer tit mest af af det, de selv siger, og i Samtalesalonen får alle mulighed for at sige noget, uden at alle nødvendigvis skal høre det. Ved at invitere jeres medarbejdere eller gæster til en Samtalesalon, kan I bryde med langtrukne rundbordsnakke og dagsordner, der kapres og alligevel skabe et rum, hvor alle forholder sig til et givent emne. Som facilitator er det Sarah Warny Bergs rolle at samle op på ligheder og mangfoldigheder i gruppen, så I ved arrangementets afslutning har en oplevelse af, hvad I har til fælles.

Hvad kan en Samtalesalon bruges til?

Trivsel: I er måske en virksomhed, der oplever stresssygemeldinger eller konflikter blandt medarbejdergruppen, eller også vil I bare gerne høre, hvad I som ledelse skal gøre endnu mere af, for at jeres medarbejdere trives i dagligdagen. I kan sammen tage emner op som: kollegaskab, formål, kommunikation, indflydelse og mening.

Samhørighed: I er måske en organisation eller en forening med et samlet fælles formål. I ønsker at styrke samhørigheden omkring jeres sag, eller måske I har brug for at afklare, om I nu også stadig mener det samme. I og Sarah Warny Berg kan gå i dybden med centraler begreber fra jeres dagligdag eller undersøge, hvad det egentlig er, der driver jer til det, I gør, og hvad det er, I er fælles om.

Opfølgning på foredrag: Efter foredrag har tilhørerne ofte brug for at sætte den nye viden i relation til deres eget virke, og en Samtalesalon er et oplagt alternativ til endeløse spørgsmålsrunder, hvor energien ofte dør ud. Her vil hun lægge Samtalesalonen op ad dagens tema og invitere deltagerne til at reflektere over, hvordan den nye viden kan gøres relevant i deres dagligdag.

Demokrati og Folkelighed: I er måske en kulturinstitution eller skole, som kan lide at samle mennesker til vedkommende og engagerende arrangementer. I kan tage emner op af fælles menneskelig eksistentiel karakter såsom: mening, fællesskab, empati, hjælp, venskab eller kærlighed. I vinkler sammen emnet, så det lægger sig op ad aktuelle strømninger i Samfundet eller i jeres lokalmiljø.

 

Hvorfor skal I vælge Sarah Warny Berg?

Sarah tilretter arrangementet efter jeres behov.
Gennem et grunddigt forarbejde sikrer hun sig, at I har en fælles forståelse af, hvad jeres samarbejde går ud på, og undervejs sørger hun for, at I hele tiden justerer ind efter, hvad der er brug for. Således sikrer hun sig, at arrangementet bidrager til jeres målsætning, og at I kommer videre ad den vej, I ønsker.

Sarah tydeliggør sammenhænge og mangfoldighed blandt jer.
Med hendes uddannelsesbaggrunde som antropolog, familiebehandler og konfliktmægler, afkoder hun hurtigt væsentlige temaer i jeres gruppe og sætter dem i relation til hinanden. I får derfor en facilitator, der kan sætte jeres ligheder og forskelligheder i spil og herved åbne op for en dialog, der kan gøre jer klogere på hinanden og jer selv.

Referencer:

Bestyrelsesformand Jørgen Gindrup, ”De Ældres Højskole” i Albertslund :

Vi var så heldige, at vi fik Sarah Warny Berg til Albertslund for at holde hendes foredrag ”F.O.M.O.”. Det var en bragende succes. Sarah havde forsamlingen i sin hule hånd i løbet af kort tid. Hun er så engageret og levende i sin fortælle form, at det fanger tilhørerne fuldstændigt. Sarah svarer på alle spørgsmål fra publikum, og gør det på en yderst charmerende måde, så det bliver en del af hendes foredrag. Vi var tvangsindlagt til at engagerer hende igen med et andet foredrag.

Sarahs foredrag om “F.O.M.O.” er et spændende og relevant foredrag med rigtig god sammenhængskraft. Sarahs interesse for emnet brænder virkelig igennem og smitter publikum, der samtidig inddrages aktivt. Vi fandt foredraget lærerigt og samtidig meget underholdende.

FOF Syd- og Vestsjælland:

“Sarah er en interessant og vidende foredragsholder med godt greb om stoffet og mange fine – og overraskende – pointer undervejs. Hun formår at engagere og involvere tilhørerne undervejs med sin grundige research og humoristiske tilgang til en vanskelig problematik.”

Birthe Birger, Hagemann Gruppen:

Formiddagen med Sarah blev meget givende, for Sarah er en nysgerrig og vidensamlende person. Der øste af personlige erfaringer blandet med antropologiske, filosofiske og historiske perspektiver. Hun fik inddraget salen så oplæg, spørgsmål og diskussion gik op i en højere enhed.

Nikoline Lohmann, Digital Storylab:

Sarah er en inspirerende og levende foredragsholder, med fokus på at engagere og involvere publikum i en kreativ og innovativ process. Hvor både hendes humor og livserfaringer fanger ens opmærksomhed med det samme. Hun formidler sin viden på en seriøs og præcis facon med fokus på en åben og deltagende dialog med publikum.