ForedragLene Sonne

Robusthed hos unge sensitive

Redskaber til den unge selv og de omgivende voksne

Lene Sonne har de seneste 8 år interesseret sig for de unge, der er særligt sensitive. Hun har været tovholder i flere ungegrupper, hvor sensitive unge mødtes og udvekslede erfaringer. Hun har de seneste år haft sensitive unge i rådgivning. Hun har undervist på forskellige skoler for unge, og hun har lavet interviews med en række unge og gengivet mange af guldkornene i bogen ’Sensitive unge’, som hun har skrevet sammen med en psykolog.

Lene mener, at der er mange unge, der ikke er klar over, at de er særligt sensitive. De senere år har der været mere fokus på sensitive børn, men sensitive unge er stadig et ubeskrevet blad. Derfor er det vigtigt, at så mange mennesker som muligt får kendskab til, at ca. 20 % af de unge er mere påvirkelige end flertallet. De sensitive unge har en række ressourcer og evner, som de selv og deres omgivelser nyder godt af. De har imidlertid også nogle udfordringer, som de voksne omkring de sensitive børn skal have viden om, så de kan hjælpe børnene bedst muligt.

At være særligt sensitiv er fuldstændig normalt – det er blot et mindretal af befolkningen der har personlighedstrækket.

Lenes foredrag vil tage kort udgangspunkt i forskningen på området. Hovedvægten vil være på:

  • Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?
  • Hvordan oplever den sensitive unge verden?
  • Hvordan kan familie, fagpersoner og kammerater støtte den sensitive unge bedst muligt?

Foredragene vil indeholde mange eksempler fra hverdagen, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Hvis der er behov for det hos tilhørerne, vil det være muligt at bestille et opfølgende foredrag eller en workshop.